"Ne kaikki tekkee minut onnelliseksi, että ne on siellä" : läheissuhteet lasten arjen kokemuksena

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rantanen, Nina
dc.date.accessioned 2012-02-09T08:40:02Z
dc.date.available 2012-02-09T08:40:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193647
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202091153 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37345
dc.description.abstract Lasten läheissuhteissa on tapahtunut monia muutoksia, joiden merkityksiä lasten omasta näkökulmasta on kuitenkin tutkittu vähän. Tässä tutkimuksessa lasten läheissuhteiden tarkastelun teoreettinen perusta on lapsuuden sosiologiassa. Lapsille annettiin mahdollisuus määritellä oma perheensä ja kuvailla läheissuhteisiin, erityisesti perhesuhteisiin, liittyviä ulottuvuuksia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten lapset määrittelevät ja kuvailevat läheissuhteitaan, miten arjen vuorovaikutus ja tunteet näkyvät lasten perhesuhteissa, ja millaisina lasten perhesuhteet näyttäytyvät lasten toimijuuden ja osallisuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa oli mukana 14 iältään 11–12-vuotiasta lasta, joista puolet oli tyttöjä ja puolet poikia. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluiden, sosiaalisten verkostokarttojen ja kännykkäpäiväkirjan avulla. Analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Lapset kuvailivat läheissuhteitaan moninaisesti ja yksilöllisesti. Lasten läheissuhteiden määrittelyyn vaikuttivat keskeisesti arjen tapahtumat ja läheisyyden kokemukset. Yhdessä perheenjäsenten ja muiden läheisten kanssa vietetty aika oli lapsille tärkeää. Läheissuhteet eivät rajoittuneet pelkästään perhesuhteisiin, mutta perhesuhteilla oli kuitenkin keskeisin merkitys lasten elämässä. Niitä tarkasteltiin lähemmin vuorovaikutuksen ja tunteiden kautta. Perhesuhteiden arki oli monivivahteista myönteisten ja kielteisten tunteiden välillä tasapainottelua, mutta myös tasaisuutta ja rutiinien ylläpitämistä. Myönteiset ja kielteiset tunteet vaihtelivat lasten arjessa kiintymyksen ja ristiriitojen muodossa. Lasten toimijuus ja osallisuus näyttäytyi moniulotteisesti perheen arjessa päätöksen teossa, huolenpidossa perheenjäseniä kohtaan sekä itsenäisyyden arvostamisena ja harjoitteluna kotona ja kodin ulkopuolella. Vanhemmat säätelivät ja rajoittivat lasten toimijuutta ja osallisuutta monin tavoin, mutta pääosin lapsilla oli riittävät ja oikeudenmukaiset mahdollisuudet niiden toteuttamiseen. Relationaalisuus ja autonomisuus kietoutuivat lasten perhesuhteissa toisiinsa: läheissuhteiden kautta lapset saivat tärkeitä läheisyyden, huolenpidon ja yhteenkuuluvuudentunteen kokemuksia, mutta myös oman toimijuuden ja osallisuuden mahdollisuudet olivat lapsille tärkeitä.
dc.format.extent 125 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other läheissuhteet
dc.subject.other lapset
dc.subject.other arki
dc.subject.other perhesuhteet
dc.subject.other toimijuus
dc.subject.other osallisuus
dc.subject.other sisällönanalyysi
dc.title "Ne kaikki tekkee minut onnelliseksi, että ne on siellä" : läheissuhteet lasten arjen kokemuksena
dc.title.alternative Läheissuhteet lasten arjen kokemuksena
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202091153
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa arki
dc.subject.ysa perhesuhteet
dc.subject.ysa toimijuus
dc.subject.ysa osallisuus
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Education en
dc.contributor.oppiaine kasvatustiede fi
dc.subject.method Sisällönanalyysi
dc.date.updated 2012-02-09T08:40:02Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record