"Suurin saavutukseni" : työhön liittyvien saavutusten yhteydet työholismiin suomalaisilla johtajilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Granström, Anne
dc.date.accessioned 2012-02-01T13:32:52Z
dc.date.available 2012-02-01T13:32:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193488
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202011110 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37297
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten johtajien merkittävimpiä työhön liittyviä saavutuksia ja niiden yhteyttä työholismiin sekä tutkittiin johtajien taustatekijöiden (sukupuoli, ikä, johtotaso) yhteyksiä tutkittuihin ilmiöihin. Lisäksi selvitettiin, kuinka johtajat arvioivat saavutuksiaan. Tutkimus perustuu syksyllä 2009 toteutettuun kyselytutkimukseen, johon osallistui 902 johtajaa eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Vastaajista 70 % oli miehiä, ja vastanneiden keski-ikä oli 46 vuotta(kh = 9.3, vaihteluväli 25 – 68 vuotta). Vastanneet toimivat eri johtotasoilla ylimmästä johdosta alempaan keskijohtoon. Johtajien kuvaamat merkittävimmät saavutukset luokiteltiin yhdeksään luokkaan: koulutus (4,1 %), uralla eteneminen (24,2 %), työssä onnistuminen (27,6 %), organisaation kehittäminen (18,8 %), uskallus muutokseen (5,1 %), sosiaalinen menestys (5,6 %), työpaikan säilyttäminen (1,4 %), muut (1,5 %) ja ei vielä saavutuksia (11,9 %). Nuoremmilla johtajilla oli eniten uralla etenemiseen liittyviä saavutuksia ja muutosuskallukseen liittyviä tavoitteita oli eniten ylimmän johdon edustajilla ja miehillä. Johtajat arvioivat koulutuksen ja sosiaalisen menestyksen tärkeimmiksi saavutuksikseen ja ne tuottivat heille myös paljon mielihyvää. Lisäksi koulutukseen ja organisaation kehittämiseen oli käytetty paljon aikaa ja vaivaa. Työholismin taso vaihteli eri saavutusluokkien välillä alemmassa keskijohdossa sekä johdossa. Sosiaaliseen menestykseen liittyviä saavutuksia raportoineilla johtajilla oli keskimääräistä enemmän työholismia kuin muilla, kun taas niillä, joilla saavutuksia ei vielä ollut, oli keskimääräistä vähemmän työholismia kuin muilla. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että työhön liittyvien saavutusten tietäminen auttaa ymmärtämään johtajien arvomaailmaa ja tätä tietoa voidaan hyödyntää työelämässä monin tavoin. Jatkossa ilmiötä tulisi kuitenkin tutkia lisää esimerkiksi pitkittäisasetelmalla.
dc.format.extent 31 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other henkilökohtaiset työuraan liittyvät saavutukset
dc.subject.other saavutusten sisällöt
dc.subject.other saavutusten arvioinnit
dc.subject.other työholismi
dc.title "Suurin saavutukseni" : työhön liittyvien saavutusten yhteydet työholismiin suomalaisilla johtajilla
dc.title.alternative Työhön liittyvien saavutusten yhteydet työholismiin suomalaisilla johtajilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202011110
dc.subject.ysa työura
dc.subject.ysa johtajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-02-01T13:32:52Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record