Esimiesten kokemukset roolistaan ja esimies-alaissuhteistaan sekä näiden suhteiden dialektisista jännitteistä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laaksonen, Stiina-Kaisa
dc.date.accessioned 2012-01-30T17:47:53Z
dc.date.available 2012-01-30T17:47:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193196
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201201301103 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37289
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena oli kuvata esimiesten kokemuksia esimiehen ja vertaisen työntekijän roolien yhdistämisestä sekä vuorovaikutussuhteista alaistensa kanssa. Lisäksi tavoitteena oli kuvata, millaisia dialektisia jännitteitä tällaisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyy. Suhteiden jännitteisyyttä tarkasteltiin esimiesten kokemusten kautta. Tutkimusta varten haastateltiin yhdeksää esimiestä eräästä kaupunkiorganisaatiosta. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja ja ne toteutettiin yksilöhaastatteluina. Aineiston analyysi tapahtui laadullisesti teemoitellen ja koodaten. Tutkimuksen tulokset osoittivat esimiehen ja vertaisen työtoverin roolien yhdistämisen olevan varsin keskeinen rakenne tietotyöhön keskittyneissä asiantuntijaorganisaatioissa. Esimiehen roolin ja vertaisen asiantuntijan roolin yhdistäminen ei tulosten pohjalta ole yksiselitteistä, vaan roolien välillä liikkuminen edellyttää rooleihin liittyvien odotusten tunnistamista, niiden hallintaa sekä viestintäkäyttäytymisen mukauttamista kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Osalle esimiehistä kahden roolin välillä liikkuminen vaikutti myös synnyttävän kokemuksia rooliristiriidoista. Tutkielman tulokset antavatkin viitteitä siitä, että esimiesten parempi työnohjauksellinen tuki sekä työtehtäviin perehdyttäminen olisi tärkeää kohdeorganisaatiossa. Tutkimuksen tulosten perusteella esimies-alaissuhteiden dialektiset jännitteet esimiehen ollessa sekä vertainen työntekijä että esimies ovat samanarvoisuus-eriarvoisuus, läheisyys-etäisyys, henkilökohtaisuus-instrumentaalisuus, avoimuus-sulkeutuneisuus sekä suosiminen-tasapuolisuus. Tutkielman tulokset tarjoavat uusia näkökulmia organisaatioiden johtamisviestinnän kehittämiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä esimerkiksi esimiesten perehdyttämisohjelmien laatimisessa ja työnohjauksen kehittämisessä.
dc.format.extent 76 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other dialektiset jännitteet
dc.subject.other esimies-alaissuhde
dc.subject.other johtamisviestintä
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other relationaalinen dialektiikka
dc.title Esimiesten kokemukset roolistaan ja esimies-alaissuhteistaan sekä näiden suhteiden dialektisista jännitteistä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201301103
dc.subject.ysa esimies-alaissuhde
dc.subject.ysa viestintä
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa dialektiikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en
dc.date.updated 2012-01-30T17:47:53Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record