Kuntotestisovellusten luotettavuustarkastelu osana fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmää

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bister, Markus
dc.contributor.author Jouppila, Mari
dc.date.accessioned 2012-01-26T18:38:40Z
dc.date.available 2012-01-26T18:38:40Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193192
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37261
dc.description.abstract Bister Markus & Jouppila Mari. 2011. Kuntotestisovellusten luotettavuustarkastelu osana Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmää. Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma, 103s. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuuden uuden kuntotestiosion luotettavuutta. Testiosiot ovat osa Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteellisen tiedekunnan pro-jektin Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän mittauspatteristoa. Tutkimuksessa tutkitut osiot mittaavat voimaa (Curl-up, sovellettu käsipainonnosto), motorisia perustai-toja (flamingoseisonta, heitto-kiinniotto -yhdistelmä), nopeutta (8-juoksu) sekä liikku-vuutta (6-osainen liikkuvuustesti). Tutkimuksen kohteena olivat yhden alakoulun viidesluokkalaiset ja yhden yläkoulun kahdeksasluokkalaiset oppilaat (N = 60). Molemmat koulut sijaitsevat Jyväskylässä. Tes-tiosioiden luotettavuutta tutkittiin mittaus-uusintamittaus luotettavuusarvioinnin avulla. Aineisto kerättiin kahden viikon välein suoritetuilla mittauksilla tammi- maaliskuun aikana vuonna 2011. Aineisto analysoitiin tilastollisesti PASW Statistics 18 ohjelman avulla. Testiosioiden luotettavuutta tarkastelimme Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen sekä T-testin avulla. Muuttujina analyyseissä olivat sukupuoli ja luokka-aste. Tutkimustulokset osoittivat voimaa, nopeutta ja motorisia perustaitoja mittaavien osioiden olevan luotettavia. Liikkuvuutta mittaavat osiot olivat luotettavia lukuun ottamatta olkapään liikkuvuustesti vaihtoehto 2:ta. Koko aineistossa olkapään liikkuvuustestin (vaihtoehto 2) alku- ja uusintamittausten tulokset korreloivat keskenään vain heikosti. Kaikissa testeissä oli kuitenkin havaittavissa pieniä vaihteluita sukupuolten sekä luokka-asteiden välillä. Tutkimuksessa saatujen tulosten sekä tutkimuksen aikaisten havaintojen perusteella testiosiot muokattiin laajempaa pilotointia varten. Pyrkimyksenä oli varmistaa kehitettyjen mittausosioiden luotettavuus 5- ja 8-luokkalaisten toimintakyvyn mittaami-sessa.
dc.format.extent 103 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kuntotestaus
dc.subject.other fyysinen toimintakyky
dc.subject.other lapset
dc.subject.other nuoret
dc.subject.other koulu
dc.title Kuntotestisovellusten luotettavuustarkastelu osana fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmää
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201261079
dc.subject.ysa kuntotestit
dc.subject.ysa toimintakyky
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa fyysinen kunto
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa koulu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.date.updated 2012-01-26T18:38:41Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record