Suuntana innovaatiokeskittymä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hautamäki, Antti
dc.contributor.author Oksanen, Kaisa
dc.date.accessioned 2012-01-25T09:34:50Z
dc.date.available 2012-01-25T09:34:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-39-4606-7
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193722
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4606-7 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37250
dc.description.abstract Suuntana innovaatiokeskittymä -kirjan taustalla on Jyväskylän seutukunnan kokema rakennekriisi, joka aiheutui Nokian tutkimuskeskuksen sulkemisesta vuonna 2009 ja päälle iskeneen taantuman tuomista irtisanomisista eri yrityksissä. On laskettu, että Jyväskylässä menetettiin vuosina 2009–2010 noin 1000 koulutettujen ihmisten työpaikkaa ja noin yhden miljardin euron vientitulot. Kriisin takia Keski-Suomi nimettiin yhdeksi rakennemuutosalueeksi ja selviytymiskeinoja pohtimaan asetettiin laaja-alainen työryhmä. Sen laatimassa Uudet urat -raportissa esitetään tavoite rakentaa Keski-Suomeen innovaatiokeskittymä alueen toimijoiden yhteisenä hankkeena. Jyväskylän yliopiston Agora Center sai tehtäväkseen valmistella innovaatiokeskittymän rakentamista. Tätä varten käynnistettiin kaksi hanketta. Tämä kirja on laadittu osana EAKR-rahoitteista Tekes-hanketta ”Innovaatiokeskittymän toimintamalli”. Innovaatiokeskittymän rakentamista valmisteltiin myös ESR-rahoitteisessa hankkeessa ”Innovaatiokeskittymää tukevat keihäänkärkihankkeet”. Hankkeet ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä tutkimusprofessori Antti Hautamäen johdolla. Tavoitteeksi asetettiin tuottaa tiekartta innovaatiokeskittymän rakentamiseksi Keski-Suomeen. Hankkeessa etsittiin myös Jyväskylän seudun vahvuuksia, joiden varassa voitaisiin luoda uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja seutukunnalle. Tämä kirja on innovaatiokeskittymien ”käsikirja” eli se kuvaa yleisesti mitä innovaatiokeskittymät ovat ja miten niitä tulisi rakentaa. Kirja on tarkoitettu kansalliseen käyttöön tukemaan globaalin tason innovaatiokeskittymien kehittämistä Suomessa. Kirja pohjautuu laajaan tutkimus- ja selvitystyöhön ja kansainvälisiin ja kotimaisiin havaintoihin. Kirjassa nojaudutaan myös niihin kokemuksiin, joita olemme saaneet Keski-Suomen innovaatiokeskittymän valmisteluprosessista, ja siinä hyödynnetään niitä tuloksia, joita on saatu hankkeeseen kuuluvasta, projektipäällikkö Olli Hietasen vetämästä laajasta tulevaisuusprosessista ja Keski-Suomen ennakointityöstä. Osana hanketta Hubconcepts Oy selvitti, mitä vahvuuksia Jyväskylän seudulla on niiden tekijöiden suhteen, jotka ovat kansainvälisesti tunnettujen innovaatiokeskittymien menestyksen takana. 6 Kirjan ovat kirjoittaneet tutkimusprofessori Antti Hautamäki ja tutkimuskoordinaattori Kaisa Oksanen. Kirjan laatimiseen ovat osallistuneet myös projektipäällikkö Olli Hietanen ja projektitutkija Katriina Lahtinen, joka on kirjoittanut palvelumuotoilua käsittelevän jakson luvussa viisi. Innovaatiokeskittymissä keskeistä on niiden kyky tuottaa lisäarvoa globaaleissa arvoverkostoissa. Kirjan peruskäsite on innovaatioiden ekosysteemi, jolla tarkoitamme dynaamista ja verkottunutta paikallistaloutta, jossa syntyy menestyvää, innovatiivista liiketoimintaa paikallisten toimijoiden yhteistyönä. Kirja esittää toimintamalleja ja suuntaviittoja, miten innovaatiokeskittymiä voidaan rakentaa. Kirja ei anna kuitenkaan yksityiskohtaisia neuvoja, miten innovaatiokeskittymiä tulisi eri kaupunkiseuduilla rakentaa tai kehittää. Pikemminkin se tarjoaa ajattelumallin, jota jokaisen on sovellettava omalla tavallaan paikallisissa olosuhteissa. Uskomme, että kirja antaa kestävän selkänojan myös Kataisen hallituksen tavoitteelle luoda Suomeen ”vahvoja alueellisia innovaatiokeskittymiä”. Ne ovat kilpailukykymme perustana. fi
dc.format.extent Verkkoaineisto (134 sivua).
dc.language.iso fin
dc.publisher Agora Center, Jyväskylän yliopisto
dc.rights openAccess fi
dc.title Suuntana innovaatiokeskittymä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-4606-7
dc.subject.ysa innovaatiopolitiikka
dc.subject.ysa innovaatiotoiminta
dc.subject.ysa keskitys
dc.subject.ysa palvelut
dc.subject.ysa hankesuunnittelu
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.subject.ysa Keski-Suomi
dc.subject.kota 512

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record