Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmien käyttö liiketoiminnassa - PK-yrityksen näkökulma

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Karjula, Johannes
dc.date.accessioned 2012-01-24T13:38:58Z
dc.date.available 2012-01-24T13:38:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37242
dc.description.abstract Karjula, Johannes Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmien käyttö liiketoiminnassa - PK-yrityksen näkökulma Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 46 s. Tietojärjestelmätiede, Kandidaatin tutkielma Ohjaaja(t): Tyrväinen, Pasi Nykyaikaisilla WWW-sivustoilla markkinoidaan yrityksen tuotteita ja palveluita, sekä välitetään yrityksen brändiä. Yrityksen verkkosisällönhallinnassa korostuvat uuden sisällön luominen, useiden henkilöiden osallistuminen prosessiin ja vanhan sisällön hallittu hallinta. Kotisivujen hallinnan monipuolistuessa ja sisällön kasvaessa, myös avoimen lähdekoodin taloudellinen merkitys on kasvanut niin yrityksissä kuin julkisella sektorillakin. Avoimen lähdekoodin lisenssit sallivat niillä suojattujen ohjelmistojen ilmaisen lataamisen, vapaan käytön ja jopa jälleenmyynnin alkuperäisenä. Näiden ohjelmistojen avulla voidaan myös tukea yhä useampaa yrityksen liiketoiminnan prosessia. Tämän tutkielman päätutkimuskysymys onkin, miten avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmät toteuttavat pk-yrityksen verkkosisällönhallinnan vaatimukset? Tutkielmassa käsitellään kirjallisuuskatsaus-tyyppisesti pk-yrityksen vaatimuksia verkkosisällönhallinnalta ja laadukkaalta julkaisujärjestelmältä. Avoimen lähdekoodin hyötyjen ja riskien määritteleminen on tutkielman etenemisen kannalta merkityksellistä, kun ratkaisuna yrityksen vaatimuksiin ehdotetaan avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiä. Tutkimusongelmaa lähestytään kartoittamalla monipuolisen julkaisujärjestelmän ominaisuudet, määrittelemällä avoimeen lähdekoodiin liittyviä hyötyjä ja riskejä sekä vertaamalla suosituimpien avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmien ominaisuuksia aikaisemmin löydettyihin ominaisuuksiin. Tutkielmassa todetaan avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmien olevan ominaisuuksiltaan kattavia ja sopivan pk-yrityksen verkkosisällönhallinnan työkaluiksi. Lopullista valintaa tehdessä yrityksen on kuitenkin huomioitava ohjelmistokohtaisesti sen avoimen ohjelmiston käyttöön liittyvät riskit ja hyödyt. Avoimen lähdekoodin tunnuspiirteiden tunteminen tai ammattilaisten hyödyntäminen ovat avainehtoja valinnan onnistumiseksi. fi
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Pk-yritys fi
dc.subject.other avoin lähdekoodi fi
dc.subject.other avoimen lähdekoodin ohjelmisto fi
dc.subject.other sisällönhallinta fi
dc.subject.other organisaation sisällönhallinta fi
dc.subject.other verkkosisällönhallinta fi
dc.subject.other verkkosisällönhallintajärjestelmä fi
dc.subject.other julkaisujärjestelmä fi
dc.title Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmien käyttö liiketoiminnassa - PK-yrityksen näkökulma
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201241063
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record