Laskentatoimi ja etiikka : vertailua rahastonhoitajien ja tilintarkastajien eettisten arvojen välillä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Malkamäki, Miika
dc.date.accessioned 2012-01-23T20:43:14Z
dc.date.available 2012-01-23T20:43:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1192598
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201201231059 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37238
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa tilintarkastajien ja rahastonhoitajien eettisyyttä kyselyhaastattelun keinoin. Lisäksi tavoitteena oli selvittää vastaajien saama eettinen koulutus ja sen vaikutukset heidän eettisyyteensä sekä aikaisempaan tutkimukseen perustuen, mitä eettisiä arvoja vastaajat pitivät tärkeimpinä ammattinsa kannalta. Kyselyyn vastasi yhteensä 75 henkilöä, joista 41 oli tilintarkastajia ja 34 rahastonhoitajia. Tutkimukseen valitut henkilöt edustivat eri organisaatioita kattavan kokonaiskuvan saamiseksi kahdelta toimialalta. Tutkimus on luonteeltaan pääpainoisesti kvantitatiivinen, mutta siitä voidaan löytää myös kvalitatiivisia piirteitä. Vastaukset analysoitiin PASW Statistics 18 -ohjelman avulla. Haastattelujen perusteella löydettiin tutkimusongelmia avaavia tuloksia. Kahden ammattiryhmän eettisessä käyttäytymisessä ei havaittu suurta eroa, mutta rahastonhoitajien voitaisiin sanoa olevan opportunistisempia tilintarkastajiin verrattuina. Toisin sanoen heidän riskinottokykynsä on parempi. Eettisen koulutuksen havaittiin tuottavan eettisempiä vastauksia, jos koulutusta oli saatu paljolti. Aikaisempaan tutkimukseen perustuva arvokysely teki selvän eron poliisien ja rahastonhoitajien ammatin välille. Tilintarkastus sijoittui vastauksissa näiden kahden ammatin välimaastoon. Ammattien väliset arvoerot olivat suurimmillaan tuloksellisuudessa, joka oli rahastonhoitajille tärkeää.
dc.format.extent 82 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Eettisyys
dc.subject.other moraali
dc.subject.other moraalifilosofia
dc.subject.other arvot
dc.subject.other rahastonhoitaja
dc.subject.other tilintarkastaja
dc.subject.other talousrikostutkija
dc.subject.other kyselyhaastattelu
dc.subject.other laskentatoimi
dc.subject.other liike-elämä
dc.title Laskentatoimi ja etiikka : vertailua rahastonhoitajien ja tilintarkastajien eettisten arvojen välillä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201231059
dc.subject.ysa eettisyys
dc.subject.ysa moraali
dc.subject.ysa etiikka
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa tilintarkastajat
dc.subject.ysa laskentatoimi
dc.subject.ysa liike-elämä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine laskentatoimi fi
dc.contributor.oppiaine Accounting en
dc.subject.method Kyselytutkimus
dc.date.updated 2012-01-23T20:43:15Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record