IT-palvelujen kehittämishankkeiden strateginen johtaminen : tapaus sairaanhoitopiirien tietohallinnot

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piiparinen, Timo
dc.date.accessioned 2012-01-19T09:08:09Z
dc.date.available 2012-01-19T09:08:09Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1192337
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201201191047 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37228
dc.description.abstract Tarkasteltaessa julkisen hallinnon IT-palvelujen kehittämishankkeiden epäonnistumiseen johtavia yleisimpiä syitä sekä mediassakin raportoituja julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimimattomuutta, yhteisenä nimittäjänä voitaneen pitää strategisen ulottuvuuden puutetta IT-palveluja kehitettäessä. Ilman strategista johtamista sekä IT-palvelujen kehittäminen että itse IT-palvelut eivät kohtaa organisaation toimintaa ohjaavaa strategiaa eivätkä siten ole yhtenäiset sen kanssa. Organisaation strategia käsittää keinot ja toimenpiteet saavuttaa vision mukainen tavoitetila. Strategisen johtamisen kautta kehittämishankkeelle asetetaan tavoitteet, jolla se saavuttaa tavoitetilan. Kun kokonaisarkkitehtuuri sekä sen kehittäminen ohjautuu strategisten tavoitteiden kautta, yksittäiset hankkeet saavat strategiaan pohjautuvat tavoitteet, reunaehdot ja periaatteet. Sekä organisaation strategia- että kokonaisarkkitehtuurityö on hierarkkista nykytilan analysoimista, toiminnan kehittämistä kohti tavoitetilaa ja kehittämisen seurauksena nykytilan päivittämistä. Julkisen hallinnon yhteiset strategia ja kokonaisarkkitehtuuri ohjaavat hallinnonalojen ja siitä edelleen yksittäisten organisaatioiden strategiaa ja arkkitehtuuria. Kokonaisarkkitehtuuriperustainen IT-palvelujen kehittäminen saa siten koko julkisen hallinnon kattavan strategisen ja yhtenäisen linjan. Organisaatiorajat ylittävä IT-palvelujen kehittäminen saa samat reunaehdot ja määritykset, jolloin organisaationvälinen tiedonsiirto sekä eri järjestelmienvälinen yhteentoimivuus tehostuvat. Tutkimus vastaa kysymykseen miten julkisen hallinnon IT-palveluiden kehittämishankkeiden strategista johtamista voidaan parantaa kokonaisarkkitehtuurityön avulla. Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena sekä kirjallisuuskatsauksena. Tapaustutkimuksessa haastateltiin eri sairaanhoitopiirien tietohallintojen edustajia laatien havaintojen avulla kuvaus nykytilasta, jossa IT-palveluja kehitetään. Haastatteluaineistosta nousi esiin strategisen, kokonaisvaltaisen näkemyksen puute kehittämistyössä. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kohteita muodostaen tilan, johon julkisten organisaatioiden tulisi pyrkiä. Katsaus jatkui selvittämällä eri IT-hallinnan viitekehyksiä. Tutkimustehtävään vastattiin esittämällä toimenpiteitä, joilla organisaatiot kykenevät saavuttamaan julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisen kohteiden niille asettamat IT-palvelujen kehittämishankkeiden strategisen johtamisen tavoitteet.
dc.format.extent 83 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other FEAR-ohjausmalli
dc.title IT-palvelujen kehittämishankkeiden strateginen johtaminen : tapaus sairaanhoitopiirien tietohallinnot
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201191047
dc.subject.ysa strategia
dc.subject.ysa strateginen johtaminen
dc.subject.ysa kehittämisprojektit
dc.subject.ysa tietotekniikka
dc.subject.ysa palvelut
dc.subject.ysa kokonaisarkkitehtuuri
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-01-19T09:08:09Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record