Katsaus ryhmän vuorovaikutuksen analysointimenetelmiin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Valkonen, Tarja
dc.contributor.author Laapotti, Tomi
dc.date.accessioned 2012-01-18T12:56:42Z
dc.date.available 2012-01-18T12:56:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1795-7613
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37222
dc.description.abstract Ryhmän vuorovaikutuksen tutkimukseen on kehitetty useita analysointimenetelmiä, joiden tavoitteena on kuvata, ymmärtää ja selittää ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta ja ryhmän vuorovaikutusprosesseja. Tunnetuimpia lienevät keskusteluanalyysi (ks. esim. Heritage 1997; Peräkylä 1995) ja Balesin (1951) vuorovaikutuksen prosessianalyysi (IPA). Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on jäsentää ja arvioida, millaisia ryhmän vuorovaikutuksen havainnointiin perustuvia analyysimenetelmiä on käytetty tehtäväkeskeisten ryhmien ja tiimien tutkimuksessa vuosina 1999–2009. Artikkeli pohjautuu systemaattiseen tiedonhakuun, joka keskittyi tärkeimpiin puheviestinnän ja lähitieteiden artikkelitietokantoihin. Tiedonhaku kohdennettiin tieteellisissä lehdissä julkaistuihin tutkimusartikkeleihin. Tulokset osoittavat, että tehtäväkeskeisten ryhmien tutkimuksessa on sovellettu erityisesti kvantitatiivista vuorovaikutusanalyysia, IPA-menetelmää sekä erilaisia tiedonrakentumista tarkastelevia menetelmiä. Myös tietokoneavusteisia analyysimenetelmiä on jonkin verran käytetty. Laadullisista menetelmistä tutkimuksissa käytettiin keskusteluanalyysiä ja ankkuroituun teoriaan tai muuhun sisällönanalyysiin perustuvia menetelmiä sekä etnografista lähestymistapaa. Mielenkiintoista oli havaita, että vain reilu kolmasosa (39 %) tutkimuksista kohdistui niin sanottujen luonnollisten ryhmien vuorovaikutukseen. Valtaosa työryhmiä ja tiimejä koskevaa tutkimusta kuvaa tämän selvityksen perusteella edelleenkin vain tutkimusta varten koottujen tai laboratorioryhmien vuorovaikutusta. Artikkelissa pohditaan lisäksi ryhmän vuorovaikutusta koskevan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja kehityssuuntia. fi
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Prologi : puheviestinnän vuosikirja
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other analyysimenetelmät fi
dc.subject.other puheviestintä fi
dc.subject.other ryhmä fi
dc.subject.other tiimi fi
dc.subject.other vuorovaikutus fi
dc.title Katsaus ryhmän vuorovaikutuksen analysointimenetelmiin
dc.type Article en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201181041

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record