"Hyvässä sarjassa" : näkökulmia sijaisisyyteen työnohjausryhmissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Julkunen, Orvokki
dc.date.accessioned 2012-01-16T09:15:15Z
dc.date.available 2012-01-16T09:15:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1192208
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37209
dc.description.abstract Maassamme lastensuojelukenttää on tarkasteltu psykologisena ilmiönä vain vähän ja sijaisisyyteen liittyvät kysymykset ovat tutkimuskohteina sitäkin marginaalisempia. Tässä pro gradu-tutkielmassa tahdottiin kuvata perhekoti- ja sijaisisien tapoja osallistua ryhmätyönohjauksessa käytyjen dialogien rakentamiseen. Lisäksi oltiin kiinnostuneita, millaisin äänin ja minkälaisista positioista he näihin keskusteluihin osallistuivat. Tutkimuskysymyksiä lähestyttiin monitoimijaisen dialogisuuden näkökulmasta käsin. Tutkielman aineistona oli kolme videotallennettua ja transkriboitua perhekotivanhempien ryhmätyönohjausistuntoa, joihin oli osallistunut 2-3 perhekoti-isää sekä kolme sijaisvanhempien ryhmätyönohjausistuntoa, joihin oli osallistunut 3-4 sijaisisää. Aineistosta valittiin neljä otetta, jotka analysoitiin Seikkulan, Laitilan ja Roberin kehittämällä monitoimijaisen vuorovaikutuksen laadullisella dialogin analyysimenetelmällä. Osoittautui, että perhekoti-isät hallitsivat määrän dominanssia niissä episodeissa, joihin analysoidut otteet sijoittuivat mutta sijaisisien kohdalla määrän dominanssia hallitsi äänessä olleen sijaisisän puoliso. Perhekoti- ja sijaisisien dialogisuutta tutkittaessa havaittiin, että ilmaisuillaan perhekoti- ja sijaisisät kuljettivat keskustelua eteenpäin, viittasivat aiemmin sanottuun ja pyrkivät synnyttämään jaettua ymmärrystä keskustelijoiden välille. Kävi kuitenkin ilmi, että analyysin kohteena ollut perhekoti-isä oli sijaisisää tottuneempi keskustelija, minkä pääteltiin johtuvan erilaisista ammatillisista taustoista. Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että perhekoti-isät keskustelivat pääasiassa perhekotiyrittäjän positiosta käsin ja heidän ilmaisunsa olivat ammatillisten äänien kyllästämiä. Tarkastelun kohteena olleen sijaisisän ilmaisut oli vastaavasti tuotu ilmi sijaisisän positiosta käsin ja ilmaisuista heijastuvat äänet olivat henkilökohtaisia ja tunnesävyisiä. Tehtyjen havaintojen perusteella pääteltiin, että perhekoti- ja sijaisisät lähestyivät sijoitetun lapsen etua erilaisista näkökulmista, mikä heijastui heidän ilmaisuistaan. Tutkimuksessa osoittautui, että perhekoti- ja sijaisisien keskusteluissa oli piirteitä, jotka liittyvät erityisesti monitoimijaisissa kokoonpanoissa käytyihin dialogeihin. Tutkielma tuotti uutta tietoa perhekoti- ja sijaisisyydestä mutta vain vähän tutkimuksellista huomiota saaneena todettiin sijaisisyyden tarjoavan useita jatkotutkimushaasteita.
dc.format.extent 51 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sijaisisyys
dc.subject.other perhekoti-isyys
dc.subject.other ryhmätyönohjaus
dc.subject.other dialogisuus
dc.subject.other positio
dc.subject.other ääni
dc.title "Hyvässä sarjassa" : näkökulmia sijaisisyyteen työnohjausryhmissä
dc.title.alternative Näkökulmia sijaisisyyteen työnohjausryhmissä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201161030
dc.subject.ysa sijaisvanhemmat
dc.subject.ysa perhekodit
dc.subject.ysa isyys
dc.subject.ysa työnohjaus
dc.subject.ysa dialogisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-01-16T09:15:16Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record