Elämän tarinallistaminen Friedrich Nietzschen tuotannossa vuosina 1882-1887

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Viitala, Taneli
dc.date.accessioned 2012-01-12T09:03:10Z
dc.date.available 2012-01-12T09:03:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1192058
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37194
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten ajatus inhimillisen kokemusmaailman tarinallisuudesta nousee esiin Friedrich Nietzschen teoksissa Die fröhliche Wissenschaft (1882), Also sprach Zarathustra (1883–1885), Jenseits von Gut und Böse (1886) sekä Zur Genealogie der Moral (1887). Tavoitteena on selvittää, miten Nietzsche ymmärtää tarinallisten rakenteiden roolin suhteessa yksilön minuuden muodostumiseen, inhimillisen olemassaolon ajallisuuteen sekä kokemusten merkityksellistämiseen. Tehtyjä havaintoja verrataan narratiivisten ihmistieteiden piirissä esitettyihin näkemyksiin, ja yhtenevyydet ja erot näiden kahden näkökulman välillä nostetaan esiin. Yksi tutkielman keskeisistä väitteistä on, että Nietzsche suhtautuu yksilön minuuteen eräänlaisena tarinallisena konstruktiona. Väitettä perustellaan vetoamalla tutkittaviin teoksiin ja niitä käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen. Yhteys narratiivisiin ihmistieteisiin on tässä kohdin varsin selkeästi esillä. Erityisesti Paul Ricoeurin ajatus yksilön narratiivisesta identiteetistä nostetaan esiin. Tutkielmassa elämän tarinallisuuden ilmiötä lähestytään hyvin pitkälti inhimillisen olemassaolon ajallisuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa esitetään, että Nietzsche hahmottaa sekä menneisyyden että tulevaisuuden tarinallisina rakenteina, joiden varaan kaikki inhimilliset merkitykset, päämäärät ja tavoitteet rakentuvat. Ajallisuuden tarkastelussa nojataan erityisesti Martin Heideggerin näkemyksiin ajasta. Tutkielmassa syyllisyyden ilmiön tarkastelulla on keskeinen rooli. Tavoitteena on osoittaa, että Nietzschelle menneiden kokemusten uudenlainen tarinallistaminen merkitsee mahdollisuutta irrottautua elinvoimaa verottavista syyllisyyden ja katumuksen tunteista. Syyllisyyden ilmiötä tarkastellaan suhteessa Nietzschen teoksissaan kehittelemään ikuisen paluun ajatukseen. Tutkielman loppupuolella pohditaan myös sitä, missä määrin kokemusten tarinallistaminen voidaan ymmärtää yksilön tietoisesti suorittamana toimintana, ja sitä, millä tavoin yksilön kokemuksistaan muodostamien tarinallisten rakenteiden totuusarvoon tulisi suhtautua.
dc.format.extent 112 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Nietzsche, Friedrich
dc.subject.other Nietzsche, Friedrich
dc.subject.other Nietzsche, Friedrich
dc.subject.other Nietzsche, Friedrich
dc.subject.other Ricoeur, Paul
dc.title Elämän tarinallistaminen Friedrich Nietzschen tuotannossa vuosina 1882-1887
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201121024
dc.subject.ysa 1800-luku
dc.subject.ysa ihmistieteet
dc.subject.ysa narratiivisuus
dc.subject.ysa psykologia
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa syyllisyys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kirjallisuus fi
dc.contributor.oppiaine Literature en
dc.date.updated 2012-01-12T09:03:10Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record