Ketterät menetelmät peliteollisuudessa : suomalaisia pelistudioita koskeva kyselytutkimus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koutonen, Jussi
dc.date.accessioned 2012-01-02T18:31:17Z
dc.date.available 2012-01-02T18:31:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1191384
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201201021001 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37156
dc.description.abstract Peliteollisuus on erittäin kilpailtu ala, jossa yksittäinen epäonnistuminen voi johtaa jopa konkurssiin. Markkinat vaativat yhä kiinnostavampia ja hauskem- pia pelejä, joiden tulee hyödyntää nopeasti kehittyvän teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Laadullisten haasteiden ja kehittyvän teknologian ohella mo- nen alan toimijoiden mukana olo tekee pelien kehittämisestä erittäin haastavaa. Pelistudion kehitysprosessin tulee olla huippuluokkaa. Pelikehitysprosessi on luonteeltaan iteratiivinen, ja pelistudiot hyödyntävät siinä enenevissä määrin ketteriä menetelmiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on valottaa pelien, peliteollisuuden, pe- likehityksen ja ketterien menetelmien taustoja kirjallisuuskatsauksella sekä em- piirisesti selvittää ketterien menetelmien hyödyntämistä suomalaisissa pelistu- dioissa. Tutkimus on toteutettu kyselytutkimuksena käyttäen sähköistä kysely- lomaketta. Ketterät menetelmät ovat mullistaneet ohjelmistokehityksen ja niitä pyri- tään hyödyntämään myös pelikehityksessä. Kyselytutkimus osoitti, että ketterät menetelmät ovat laajasti pelistudioiden käytössä ja niiden vaikutukset nähdään pääasiassa myönteisinä. Suosituimpia menetelmiä ovat Scrum ja XP, josta hyö- dynnetään keskeisimpiä käytänteitä. Pelistudion koolla ei ollut vaikutusta ket- terien menetelmien hyödyntämiseen. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää jatko- tutkimuksen pohjana, esimerkiksi vastaavan kansainvälisen tutkimuksen teke- misessä, ja osoittamaan pelistudioille suuntaa kehitysprosessin muodostamises- sa.
dc.format.extent 129 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ketterät menetelmät
dc.title Ketterät menetelmät peliteollisuudessa : suomalaisia pelistudioita koskeva kyselytutkimus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201021001
dc.subject.ysa peliteollisuus
dc.subject.ysa ohjelmistokehitys
dc.subject.ysa pelit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.date.updated 2012-01-02T18:31:17Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record