Sepelvaltimotautia sairastavien naisten ohjaus : tavoitteenasettelu laitoskuntoutuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Anttila, Marjo-Riitta
dc.date.accessioned 2011-12-30T13:17:54Z
dc.date.available 2011-12-30T13:17:54Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1191396
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011123011860 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37153
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sepelvaltimotautia sairastavan naisen elintapamuutostavoitteiden asettamista ja sen ohjausta laitoskuntoutuksessa. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin tapaustutkimus. Tässä tutkimuksessa tapaus oli sepelvaltimotautia sairastavat naiskuntoutujat (n=26), jotka osallistuivat vuonna 2009–2010 Kansaneläkelaitoksen järjestämään sydänkuntoutukseen. Tutkimusaineisto koostui kyselylomakkeesta, kuntoutuskurssilla kerätyistä alku- ja päätösvaiheen mittaustuloksista, liikunta-aktiivisuudesta ja tavoitelomaketiedoista (GAS). Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia ja tilastollisia menetelmiä. Goal Attainment Scaling (GAS)-lomakkeen täyttäminen koettiin myönteisenä. Se auttoi kuntoutujaa elämäntilanteen arvioinnissa ja tavoitteen hahmottumisessa sekä edisti elintapoihin ja muutokseen liittyvää reflektiota. Osa kuntoutujista koki lomakkeen täyttämisen haasteellisena. Kuntoutujat asettivat itselleen tavoitteita kuten painonhallinta, terveysliikunnan lisääminen ja psyykkinen hyvinvoinnin kohentuminen sekä muiden kliinisten riskitekijöiden ja niihin vaikuttavien elintapojen muutokset. Määrällinen tavoite oli spesifejä, mitattavia, saavutettavissa olevia, realistisia ja oikein ajoitettuja, mutta laadullinen tavoite ilmaistiin yleisellä tasolla. Kuntoutujista 64 prosenttia saavutti asettamansa tavoitteet. Sepelvaltimotaudin riskitekijöistä kuten painossa, painoindeksissä, vyötärön ympäryksessä ja liikunnan määrässä tapahtui suotuisia muutoksia. Kuntoutujat kokivat, että tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä olivat sisäinen ja ulkoinen tuki sekä tuloksista saatu palaute. Tärkeintä naisille oli sisäinen tuki, joka tarkoitti itsekuria, omaa motivaatiota, osatavoitteita ja omaa seurantaa. Kuntoutujat toivat esille, että ohjaajan on tärkeätä keskityttyä kannustamaan ja vahvistamaan kuntoutujan uskoa omaan pystyvyyteen sekä pohtimaan yhdessä heidän kanssaan konkreettisia ja käytännönläheisiä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntoutujan tarpeen määrittelyssä ja tavoitteen asettamisessa sekä muutosvaiheen tunnistamisessa on suotuisaa hyödyntää eri työmenetelmiä. Tutkimus tulosten avulla voidaan kehittää naisille suunnattua ohjausta Kansaneläkelaitoksen järjestämässä sydänkuntoutuksessa.
dc.format.extent 64 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Ohjaus
dc.subject.other tavoite
dc.subject.other tavoitteenasettelu
dc.subject.other työmenetelmät
dc.title Sepelvaltimotautia sairastavien naisten ohjaus : tavoitteenasettelu laitoskuntoutuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011123011860
dc.subject.ysa ohjaus
dc.subject.ysa tavoitteet
dc.subject.ysa työmenetelmät
dc.subject.ysa sepelvaltimotauti
dc.subject.ysa kuntoutus
dc.subject.ysa naiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en
dc.date.updated 2011-12-30T13:17:54Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record