The effects of inbreeding on mating success and offspring production of males and females in a Drosophila littoralis population

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laine, Lily
dc.date.accessioned 2011-12-21T21:12:11Z
dc.date.available 2011-12-21T21:12:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1191159
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011122111844 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37137
dc.description.abstract Sisäsiitoksella, eli pariutumisella lähisukulaisten kesken, on monia negatiivisia vaikutuksia sekä populaation että yksilön kelpoisuudelle. Sisäsiitos lisää homotsygotiaa ja mahdollistaa siten väistyvien haitallisten mutaatioiden ilmentymisen fenotyypissä sekä estää heterotsygotiasta johtuvaa paremmuutta lokuksissa, joissa on ylidominanssia. On osoitettu, että sisäsiittoisuus voi vaikuttaa koiraisiin ja naaraisiin eri tavalla siten, että toinen sukupuolista kärsii sisäsiitoksesta toista enemmän. Jotkut tutkimukset ovat näyttäneet, että sisäsiittoisuudella on voimakkaampi negatiivinen vaikutus koiraiden kuin naaraiden lisääntymiskykyyn, kun taas toiset osoittavat että naaraat kärsivät enemmän sisäsiitoksen seurauksena. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää löytyykö sukupuolten väliltä eroja sisäsiitoksen vaikutuksessa lisääntymismenestykseen. Tutkin sisäsiitoksen vaikutuksia pariutumismenestykseen ja jälkeläistuottoon Drosophila littoralis – mahlakärpäspopulaatiossa kahdessa erillisessä kokeessa. Sisäsiitos alensi merkittävästi jälkeläistuottoa naarailla, kun taas sisäsiitoksen vaikutukset koiraiden jälkeläistuottoon olivat lievempiä, joskin negatiivisia. Tämä viittaa siihen, että naaraiden lisääntymismenestys kärsii enemmän sisäsiitoksen vaikutuksesta kuin koiraiden. Nämä tulokset ovat yhteneväisiä sen kanssa, että naaraat panostavat enemmän lisääntymiseen ja sisäsiitoksella voi siten olla enemmän negatiivisia vaikutuksia naaraiden kuin koiraiden lisääntymiseen. Myös sisäsiittoisten naaraiden pariutumismenestys oli heikompi kuin ei-sisäsiittoisten naaraiden, mikä vahvistaa päätelmää että naaraiden lisääntymiskyky vaarantuu sisäsiitoksen negatiivisten vaikutusten takia. Sisäsiittoisten naaraiden alhaisempi lisääntymismenestys tuo esille mielenkiintoisen näkökulman sukupuolten rooleista pariutumisessa. Vaikka naaraita pidetään usein koiraita valikoivampana sukupuolena pariutumistilanteessa, myös koiraat voivat valita parinsa naaraiden ominaisuuksien mukaan. Koiraat voivat yrittää maksimoida oman lisääntymismenestyksensä olemalla valikoivampia parinvalinnan suhteen kuin mitä aiemmin on ajateltu. Koiraat voivat myös hyötyä valikoivasta käyttäytymisestä oletettua enemmän. Sisäsiittoisuus ei heikentänyt merkittävästi koiraiden pariutumismenestystä. Nämä tulokset herättävät monia mielenkiintoisia kysymyksiä sukupuolten rooleista lisääntymisessä ja sisäsiitoksen sukupuoleen perustuvista eroista.
dc.format.extent 19 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other seksuaalivalinta
dc.subject.other sisäsiitosheikkous
dc.subject.other lisääntyminen
dc.subject.other sukupuolierot
dc.title The effects of inbreeding on mating success and offspring production of males and females in a Drosophila littoralis population
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011122111844
dc.subject.ysa sukupuolivalinta
dc.subject.ysa lisääntyminen
dc.subject.ysa sukusiitos
dc.subject.ysa sukupuolierot
dc.subject.ysa mahlakärpäset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ekologia ja evoluutiobiologia fi
dc.contributor.oppiaine Ecology and evolutionary biology en
dc.date.updated 2011-12-21T21:12:11Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record