Luokanopettajan ammatillinen kehittyminen kyläkoulun musiikinopettajana : "jos opettajan ammatin valitsee, niin ei voi urautua yhteen ja samaan"

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koskinen, Marika
dc.contributor.author Siltala, Minna
dc.date.accessioned 2011-12-20T16:33:14Z
dc.date.available 2011-12-20T16:33:14Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193769
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011122011835 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37128
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten pitkän uran tehnyt musiikkia opettava luokanopettaja on kehittänyt ammattitaitoaan kyläkoulussa 1970-luvulta tähän päivään. Pyrkimyksenämme oli lisätä ymmärrystä aiemmin erikseen tutkituista kokonaisuuksista: luokanopettajan ammatillisesta kehittymisestä, musiikinopetuksesta sekä kyläkoulusta opettajan työympäristönä. Lisäksi tarkastelun kohteena oli sekä opettajaan kohdistuvien vaatimusten että musiikinopetuksen sisältöjen muuttuminen. Tutkimusmenetelmä sisälsi piirteitä elämänkerrallisesta ja fenomenologisesta tutkimuksesta. Aineistonkeruun menetelmänä käytettiin teemahaastattelua, joka tehtiin yhdelle kyläkoulussa työskentelevälle luokanopettajalle. Tapaustutkimuksen aineisto sisälsi haastattelun lisäksi kirjallista materiaalia, kuten tutkimusopettajan henkilökohtaisia muistiinpanoja. Kirjallinen aineisto oli taustalla tukemassa haastattelusta saatuja tuloksia. Aineiston analyysin tarkoituksena oli pyrkiä ymmärtämään ja tulkitsemaan tutkimusaineistosta nousseita aiheita, joita analysoimme teemoittelun avulla. Tutkimustuloksissa ilmeni, että luokanopettajan ammatillinen kehittyminen on kokonaisvaltaista ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Siitä ei voida erottaa yksittäisessä oppiaineessa kehittymistä, sillä luokanopettaja on opetustyössään vastuussa myös kasvatuksesta. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että opettajan henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvat muutokset heijastuvat opettajana kehittymiseen. Ammatilliseen kehittymiseen liittyy vahvasti myös oman työn reflektointi ja sisäinen motivaatio kouluttaa ja kehittää itseään. Tuloksissa korostui täydennyskoulutusten merkitys aineenhallinnan ja työssä jaksamisen kannalta. Parhaimmillaan opetus muodostuu joustavaksi ja oppiainerajat ylittäväksi kokonaisuudeksi, jota kutsutaan myös eheytetyksi opetukseksi. Tämä edellyttää opettajalta laajaa ymmärrystä opetettavista aineista, oppimisesta ja opettamisesta. Tutkimus osoitti, että kyläkoulu luo hyvät puitteet eheytetyn opetuksen toteuttamiselle sekä opettajan ammatilliselle kehittymiselle. Tutkimuksen perusteella näyttää sille, että kyläkoulun tiiviissä työyhteisössä tärkeiksi asioiksi nousevat opettajien välinen yhteistyö ja päätöstenteko. Merkittävimpiin tuloksiin koskien opettajuuteen kohdistuvia vaatimuksia kuuluu opettajan työnkuvan muuttuminen oppimisen ohjaajaksi. Nykypäivän opettajan ammatinkuvaan sisältyy entistä voimakkaammin luokkahuoneen ulkopuolelle ulottuvia asioita, kuten erilaisia palavereja. Tutkimustulosten pohjalta muodostui käsitys siitä, että musiikkia opettavan luokanopettajan ammatillinen kehittyminen on riippuvainen opettajan henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvista muutoksista, opettajan omasta halusta kehittää ammattitaitoaan, työyhteisön tuesta sekä koulun tarjoamista resursseista.
dc.format.extent 138 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ammatillinen kehittyminen
dc.subject.other kyläkoulu
dc.subject.other musiikinopetus
dc.title Luokanopettajan ammatillinen kehittyminen kyläkoulun musiikinopettajana : "jos opettajan ammatin valitsee, niin ei voi urautua yhteen ja samaan"
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011122011835
dc.subject.ysa ammatillinen kehitys
dc.subject.ysa kyläkoulut
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa yhdysluokat
dc.subject.ysa luokanopettajat
dc.subject.ysa musiikkikasvatus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2011-12-20T16:33:15Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record