"Joku on oikeasti elänyt täällä" : Keski-Suomen museon käsityöläiskodit menneen ajan representaationa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hämäläinen, Heta
dc.date.accessioned 2011-12-20T08:02:44Z
dc.date.available 2011-12-20T08:02:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1191018
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011122011832 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37125
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmani aihe on menneisyyden representoiminen museotoiminnassa. Esimerkkinä museaalisesta representaatiosta tarkastelen Keski-Suomen museon käsityöläiskotimuseota (1956) ja niihin rakennettua näyttelyä 1950- ja 60-luvuilla. Käytän sanoja representoida ja esittää samassa merkityksessä. Tutkimusongelmani pääkysymys kuuluu: millainen näyttely Keski-Suomen museon käsityöläiskotimuseoon rakennettiin ensimmäisen siirron jälkeen ja mitä käsityöläiskotimuseon näyttely esitti? Vaikka representaatio-käsite on tutkimukseni keskeinen osa, en tee kuitenkaan representaatiotutkimusta. Tarkastelen käsityöläiskotinäyttelyä kulttuurisena ja taiteellisena luomuksena, joka on ihmisen tekemä, jonka avulla on säilytetty ja esitetty menneisyyttä sekä jolla on ollut vastaanottajansa ja heillä kokemuksensa. Pohdin, millä tavalla Keski-Suomen museo on toteuttanut käsityöläiskotinäyttelyn eli millaisia representaatiokeinoja siinä on käytetty, millä tavoilla kävijöillä on ollut mahdollista kokea näyttely ja millaisia käsityksiä ja tunteita se on voinut välittää kävijöille. Tutkielmani ensimmäisessä luvussa Museonäyttely representaationa kerron erilaisista esityskeinoista museonäyttelyssä. Valaisen esityskeinoja kolmen eri museonäyttelyn avulla. Seuraavassa luvussa Katsaus käsityöläiskotimuseon syntyyn johdatan lukijan Keski-Suomen museon käsityöläiskotimuseon syntyyn ja toteutukseen, jonka tueksi katsahdan ulkomuseon historiaan Suomessa. Kolmas luku Käsityöläiskotimuseo representaationa on päälukuni. Siinä analysoin tutkimuskohdettani käsityöläiskotimuseota mennen ajan representaationa: tarkastelen käsityöläiskotinäyttelyä muistojen tyyssijana, eletyn ja merkityksellistetyn tilan representaationa, lavastettuna esityksenä sekä esteettisenä ja elämyksellisenä kokemuksena. Lopuksi-osiossa kokoan yhteen ajatuksiani siitä, millainen esitys menneisyydestä käsityöläiskotimuseo kaiken kaikkiaan on. ”Att skapa museer är att skapa betydelser.”, kirjoittaa Solveig Sjöberg-Pietarinen väitöskirjassaan Museer ger mening (2004). Mennen ajan representaationa käsityöläiskotimuseo on esittänyt sitä, millaisissa rakennuksissa käsityöläiset ovat asuneet ja miten he ovat eläneet 1800-luvun puutalo-Jyväskylässä. Perustamalla käsityöläiskotimuseon Keski-Suomen museo Sirkka Valjakan johtamana loi merkitystä Jyväskylän varhaiselle kaupunkihistorialle, erityisesti kaupungin käsityöläismenneisyydelle.
dc.format.extent 79 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Keski-Suomen museo
dc.title "Joku on oikeasti elänyt täällä" : Keski-Suomen museon käsityöläiskodit menneen ajan representaationa
dc.title.alternative Keski-Suomen museon käsityöläiskodit menneen ajan representaationa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011122011832
dc.subject.ysa representaatio
dc.subject.ysa ulkomuseot
dc.subject.ysa menneisyys
dc.subject.ysa muistot
dc.subject.ysa tila
dc.subject.ysa lavastus
dc.subject.ysa elämyksellisyys
dc.subject.ysa esteettisyys
dc.subject.ysa näyttelyarkkitehtuuri
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine taidekasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Art Education en
dc.date.updated 2011-12-20T08:02:45Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record