Tulevaisuuden kuluttaja : Erika 2020-hankkeen aineistonkuvaus ja tutkimusraportti

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nyrhinen, Jussi
dc.contributor.author Wilska, Terhi-Anna
dc.contributor.author Leppälä, Minna
dc.date.accessioned 2011-12-19T12:57:31Z
dc.date.available 2011-12-19T12:57:31Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.isbn 978-951-39-4486-5
dc.identifier.issn 1799-3040
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1190991
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4486-5 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37118
dc.description.abstract Julkaisussa esitellään keväällä 2011 kerätty Erika 2020 Tulevaisuuden kuluttaja -kyselyaineisto. Kyselyn tavoitettu otos oli kaikkiaan 1641 18–75-vuotiasta suomenkielistä suomalaista. 18–65-vuotiailta kuluttajilta aineisto kerättiin verkkokyselyllä ja yli 65-vuotiaat haastateltiin puhelimitse. Otantamenetelmänä käytettiin yksinkertaista satunnaisotantaa. Verkkokyselyn vastaajat poimittiin tutkimusyrityksen Internet-paneelista ja puhelinhaastatteluihin otanta toteutettiin yhteystietoalan yrityksen rekisteristä. Aineistonkeruusta vastasi Jyväskylän yliopiston sosiologian oppiaine. Kyselyn toteutukseen osallistuivat lisäksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin oppiaineet. Julkaisussa esitellään aluksi aineiston kerääminen sekä arvioidaan aineiston edustavuutta. Seuraavaksi tarkastellaan vastausten jakaumia. Lopuksi vertaillaan, millaisia eroja kuluttajien asenteissa, elämäntavoissa ja odotuksissa erikoiskauppaa kohtaan on havaittavissa eri taustatietojen perusteella.
dc.format.extent 65 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher University of Jyväskylä
dc.relation.ispartofseries Working paper / Jyväskylä University. School of Business and Economics 370.
dc.rights openAccess fi
dc.title Tulevaisuuden kuluttaja : Erika 2020-hankkeen aineistonkuvaus ja tutkimusraportti
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-4486-5
dc.subject.ysa kuluttajat
dc.subject.ysa asenteet
dc.subject.ysa elämäntapa
dc.subject.ysa erikoistavarakauppa
dc.subject.ysa liiketoimintamallit
dc.subject.kota 512 fi
dc.type.dcmitype Text en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record