Suomessa asuvien yläkouluikäisten maahanmuuttajanuorten seksuaaliterveystiedot

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nurmeksela, Susanna
dc.date.accessioned 2011-12-19T10:49:56Z
dc.date.available 2011-12-19T10:49:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1191003
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011121911826 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37113
dc.description.abstract Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millainen seksuaaliterveystietämys yläkouluikäisillä maahanmuuttajanuorilla on. Tutkimuksessa tarkastellaan iän, sukupuolen, luokka-asteen, maassaoloajan ja kouluvuosien yhteyttä seksuaaliterveystietoihin. Tutkimuksessa selvitetään myös millaista seksuaaliterveystietoa maahanmuuttajanuoret kokevat tarvitsevansa ja miten tämä on suhteessa heidän menestykseensä tietokysymyksissä. Lisäksi selvitetään maahanmuuttajanuorten kokemuksia koulun seksuaaliopetuksesta. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka perustui suomalaisnuorille aiemmin tehdyn seksuaaliterveystietokyselyn kysymyksiin. Tutkimukseen osallistui viisi yläkoulua eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastasi 120 maahanmuuttajanuorta. Kyselylomakkeen strukturoidut kysymykset analysoitiin tilasto-ohjelmalla. Monivalintakysymykset analysoitiin ristiintaulukoinnilla ja merkitsevyyttä testattiin χ2-testillä. Taustamuuttujien yhteyttä tietokysymyksissä menestymiseen analysoitiin T-testillä ja ANOVAlla. Avoimien kysymysten analysoinnissa käytettiin teemoittelua, jota tarvittaessa syvennettiin muodostamalla alateemoja. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että tutkittavilla maahanmuuttajanuorilla oli selviä puutteita seksuaaliterveystiedoissaan. Tietämys oli selvästi huonompaa kuin suomalaisilla yläkoululaisilla keskimäärin. Tiedon taso oli alhainen kaikilla tutkituilla seksuaaliterveyden osa-alueilla. Tyttöjen ja poikien ero seksuaaliterveystiedoissa oli tilastollisesti merkitsevä tyttöjen eduksi. Oikeiden vastausten määrä erosi myös luokka-asteittain tilastollisesti merkitsevästi niin, että 7-luokkalaisilla tiedot olivat heikoimmat ja 9-luokkalaisilla parhaimmat. Maahanmuuttajat arvioivat usein omat tietonsa paremmiksi kuin ne todellisuudessa olivat, eivätkä kokeneet tarvitsevansa lisätietoa. Maahanmuuttajanuorten seksuaaliterveystietämys ei suurelta osin vastannut opetussuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita. Koulun seksuaaliopetukseen nuoret olivat pääosin tyytyväisiä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa aiheesta, jota aiemmin on tutkittu hyvin niukasti. Saaduilla tuloksilla voidaan helpottaa koulujen ja kouluterveydenhuollon työtä maahanmuuttajien parissa. Jatkossa maahanmuuttajanuorten seksuaaliterveydestä tulisi tehdä laajempi valtakunnallinen tutkimus. Myös suomalaisnuorten ja maahanmuuttajanuorten tietämyksen erojen syitä tulisi tutkia. Seksuaaliopetuksen kehittämisen kannalta myös nuorten toiveiden ja tarpeiden syvällisempi tutkimus olisi tarpeen. Kohdistamalla tutkimus terveystiedon opettajiin ja kouluterveydenhoitajiin voitaisiin saada arvokasta tietoa maahanmuuttajanuorten kohtaamiseen liittyvistä kysymyksistä.
dc.format.extent 99 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Maahanmuuttaja
dc.subject.other Nuori
dc.subject.other Seksuaaliterveys
dc.subject.other Seksuaalisuus
dc.subject.other Seksuaaliopetus
dc.title Suomessa asuvien yläkouluikäisten maahanmuuttajanuorten seksuaaliterveystiedot
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011121911826
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa seksuaaliterveys
dc.subject.ysa seksuaalisuus
dc.subject.ysa seksuaalikasvatus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en
dc.date.updated 2011-12-19T10:49:57Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record