Adaptation and face and linguistic validation of the modified KWAZO and EATS- 2D instruments into Finnish circumstances

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ahtola, Sirpa
dc.date.accessioned 2011-12-19T07:53:44Z
dc.date.available 2011-12-19T07:53:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1190925
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011121911819 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37105
dc.description.abstract Asiakastyytyväisyys ja elämänlaatu ovat terveydenhuollon näyttöön perustuvien käytäntöjen tärkeitä tulosmuuttujia. Alun perin hollantilainen "Kwaliteit van Zorg" (KWAZO)- mittari mittaa asiakastyytyväisyyttä apuvälinepalveluihin. Efficiency of Assistive Technology and Services- kysymyksiä (EATS-2D) voidaan käyttää osana standardoitua terveyteen liittyvää elämänlaatumittaria, EQ-5D:tä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli: 1) kääntää ja adaptoida modifioitu KWAZO (nimettynä uudelleen Satisfaction of Assistive Technology Services, SATS) ja EATS-2D Suomen olosuhteisiin, 2) tutkia, miten mittari kuvaa sisältöaluettaan ja kielellistä validiteettia ja 3) tutkia kahden eri tutkimusmenetelmän vastausten yhtenevyyttä. Kääntämisessä ja adaptoinnissa käytettiin kahden paneelin menetelmää. Lomakkeet testattiin ensin puhelinhaastattelun avulla. Keskimäärin kuuden päivän kuluttua suoritettiin kynäpaperi- kysely 19 vastaajan kotona. Vastaajat olivat äskettäin saaneet käyttöönsä rollaattorin tai pyörätuolin. Kahden eri vastausmenetelmän vastausten välistä yhtenevyyttä tutkittiin prosentuaalinen ja absoluuttisen yhtenevyyden sekä painotetun kappa-arvon avulla. Puhelinkyselyyn vastaaminen kesti keskimäärin 13 (keskihajonta 4) minuuttia ja vaihteli 6-22 minuutin välillä. SATS kuvasi asiakastyytyväisyyttä apuvälinepalveluihin ja oli kielellisesti selkeä ja ymmärrettävä. Vastaaminen ei rasittanut tutkittavia. Vastausten yhtenevyyttä eri menetelmien avulla kuvaavat kappa- arvot vaihtelivat yleisesti heikosta hyvään (Kappa .34 - .77), mutta participation- väitteen arvo oli hyvin heikko (Kappa .09). Yhtenevyys vaihteli välillä 53-84%. Wilcoxonin testi ei osoittanut systemaattisia eroavuuksia vastauksissa paitsi yhden väitteen kohdalla. Yhtenevyys kahden EATS-2D-kysymyksen kohdalla oli hyvä (Kappa .71 ja 84 %). Suomalaiset versiot SATS- ja EATS-2D- mittareista olivat kielellisesti hyväksyttäviä ja käyttökelpoisia. Molemmat vastausmenetelmät olivat suhteellisen luotettavia. Eri vastausmenetelmien psykometrisia ominaisuuksia pitää vielä tutkia lisää.
dc.format.extent 46 sivua
dc.language.iso fin
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tyytyväisyys
dc.subject.other elämänlaatu
dc.subject.other liikuntavammaiset
dc.subject.other adaptointi eri kielelle
dc.subject.other validiteetti
dc.subject.other reliabiliteetti
dc.title Adaptation and face and linguistic validation of the modified KWAZO and EATS- 2D instruments into Finnish circumstances
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011121911819
dc.subject.ysa terveyspalvelut
dc.subject.ysa apuvälineet
dc.subject.ysa tyytyväisyys
dc.subject.ysa elämänlaatu
dc.subject.ysa liikuntavammaiset
dc.subject.ysa validiteetti
dc.subject.ysa reliabiliteetti
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en
dc.date.updated 2011-12-19T07:53:44Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record