Opinto-ohjaus Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa : erityispiirteitä yleislukiolaisten ja matematiikkalukiolaisten henkilökohtaisen ohjauksen tarpeessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hannila, Tero
dc.date.accessioned 2011-12-16T07:22:32Z
dc.date.available 2011-12-16T07:22:32Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1796-4717.
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1190792
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011121611807 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37092
dc.description.abstract Tämän kehittämistyön tarkoituksena on tutkia opinto-ohjauksen tarvetta helsinkiläisessä Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa esiintyviä mahdollisia eroavaisuuksia ja erityispiirteitä yleislukion linjan ja matematiikkalinjan opiskelijoiden välillä. Matematiikkalukion opiskelijat ovat omien havaintojeni perusteella jo lukion alkuvaiheessa tietoisempia lukion jälkeisestä suuntautumisestaan jatko-opintoihin kuin yleislukiolaiset, joten olettamukseni on, että myös oh-jauksen tarpeessa ja siinä, millainen ohjaus koetaan hyödylliseksi, on eroja linjojen välillä. Teoriapohjana ohjaustarpeen kartoituksessa olen käyttänyt mm. Vance Peavyn teoksia sosiodynaamisesta ohjauksesta. Ohjaustarpeen pohjalta pohdin, kuinka voisin jatkossa paremmin hyödyntää sosiodynaamista ohjausmallia, toiminnallisia menetelmiä sekä rat-kaisukeskeistä lähestymistapaa oman ohjaukseni kehittämisessä. Tämä tutkimus on suori-tettu laskemalla kaikki henkilökohtaiset käynnit opolassa vastaanotollani keväällä 2011 sekä lomakekyselyn avulla opinto-ohjauksen tunneilla helmikuussa 2011. Kyselyn ja laskettujen yksittäisten käyntien perusteella voidaan todeta, että yleislukion opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen tarve vaikuttaa olevan selvästi suurempi kuin matematiikkalukiolaisten. Yleislukiolaisista yli puolet on myös sitä mieltä, että henkilö-kohtainen ohjaus lukiossa on erittäin tärkeää, kun vastaavasti vain vajaa viidesosa mate-matiikkalukiolaisista on sitä mieltä. Kyselylomakkeella opiskelijoiden antamien kom-menttien perusteella käy selvästi ilmi lukiolaisten epävarmuuden tunne selviytyä kunnial-la lukiosta ilman asiantuntevaa yksilöohjausta. Tärkeimmiksi yksittäisiksi syiksi vastaan-otolla käynteihin osoittautuivat kursseihin ja lukujärjestykseen liittyvät asiat, kun taas henkilökohtaiset syyt, kuten esim. väsymys tai masentuneisuus, jäivät vastauksissa yllät-tävänkin vähäiselle huomiolle. Tutkimus osoittaa selvästi sekä yleislukiolaisten että matematiikkalukiolaisten pitävän jatko-opintoja ja tiedon saamista hakemiskäytänteistä tärkeimpänä yksittäisenä asiana, jota opinto-ohjauksen tunneilla, mutta myös henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa pitäisi käsitellä. Muutenkaan selviä eroja linjojen välillä ohjaukseen liittyvien toiveiden kohdalla ei voida havaita. Opiskelijat Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiik-kalukiossa ovat tutkimuksen mukaan erittäin tyytyväisiä saatuun ohjaukseen ja suhtautuvat positiivisesti tulevaisuuden asettamiin haasteisiin. Tutkimuksessa ilmitulleiden toiveiden pohjalta kehitän jatkossa omaa opinto-ohjaustani hyödyntämällä sosiodynaamista ohjausmallia ja toiminnallisia menetelmiä esim. erilaisten harjoitusten muodossa. fin
dc.description.abstract Tämän kehittämistyön tarkoituksena on tutkia opinto-ohjauksen tarvetta helsinkiläisessä Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa sekä henkilökohtaisessa ohjauksessa esiintyviä mahdollisia eroavaisuuksia ja erityispiirteitä yleislukion linjan ja matematiikkalinjan opiskelijoiden välillä. Matematiikkalukion opiskelijat ovat omien havaintojeni perusteella jo lukion alkuvaiheessa tietoisempia lukion jälkeisestä suuntautumisestaan jatko-opintoihin kuin yleislukiolaiset, joten olettamukseni on, että myös oh-jauksen tarpeessa ja siinä, millainen ohjaus koetaan hyödylliseksi, on eroja linjojen välillä. Teoriapohjana ohjaustarpeen kartoituksessa olen käyttänyt mm. Vance Peavyn teoksia sosiodynaamisesta ohjauksesta. Ohjaustarpeen pohjalta pohdin, kuinka voisin jatkossa paremmin hyödyntää sosiodynaamista ohjausmallia, toiminnallisia menetelmiä sekä rat-kaisukeskeistä lähestymistapaa oman ohjaukseni kehittämisessä. Tämä tutkimus on suori-tettu laskemalla kaikki henkilökohtaiset käynnit opolassa vastaanotollani keväällä 2011 sekä lomakekyselyn avulla opinto-ohjauksen tunneilla helmikuussa 2011. Kyselyn ja laskettujen yksittäisten käyntien perusteella voidaan todeta, että yleislukion opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen tarve vaikuttaa olevan selvästi suurempi kuin matematiikkalukiolaisten. Yleislukiolaisista yli puolet on myös sitä mieltä, että henkilö-kohtainen ohjaus lukiossa on erittäin tärkeää, kun vastaavasti vain vajaa viidesosa mate-matiikkalukiolaisista on sitä mieltä. Kyselylomakkeella opiskelijoiden antamien kom-menttien perusteella käy selvästi ilmi lukiolaisten epävarmuuden tunne selviytyä kunnial-la lukiosta ilman asiantuntevaa yksilöohjausta. Tärkeimmiksi yksittäisiksi syiksi vastaan-otolla käynteihin osoittautuivat kursseihin ja lukujärjestykseen liittyvät asiat, kun taas henkilökohtaiset syyt, kuten esim. väsymys tai masentuneisuus, jäivät vastauksissa yllät-tävänkin vähäiselle huomiolle. Tutkimus osoittaa selvästi sekä yleislukiolaisten että matematiikkalukiolaisten pitävän jatko-opintoja ja tiedon saamista hakemiskäytänteistä tärkeimpänä yksittäisenä asiana, jota opinto-ohjauksen tunneilla, mutta myös henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa pitäisi käsitellä. Muutenkaan selviä eroja linjojen välillä ohjaukseen liittyvien toiveiden kohdalla ei voida havaita. Opiskelijat Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiik-kalukiossa ovat tutkimuksen mukaan erittäin tyytyväisiä saatuun ohjaukseen ja suhtautuvat positiivisesti tulevaisuuden asettamiin haasteisiin. Tutkimuksessa ilmitulleiden toiveiden pohjalta kehitän jatkossa omaa opinto-ohjaustani hyödyntämällä sosiodynaamista ohjausmallia ja toiminnallisia menetelmiä esim. erilaisten harjoitusten muodossa. fi
dc.format.extent 37 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
dc.relation.ispartofseries Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Maunulan yhteiskoulu
dc.subject.other Helsingin matematiikkalukio
dc.title Opinto-ohjaus Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa : erityispiirteitä yleislukiolaisten ja matematiikkalukiolaisten henkilökohtaisen ohjauksen tarpeessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011121611807
dc.subject.ysa opinto-ohjaus
dc.subject.ysa lukiolaiset
dc.subject.ysa lukio
dc.subject.kota 516 fi
dc.type.dcmitype Text en
dc.date.updated 2011-12-16T07:22:32Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record