Elämänhallinnallisten tekijöiden yhteys ammatillisten perusopintojen negatiiviseen keskeyttämiseen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ketomäki, Jaana
dc.date.accessioned 2011-12-15T13:28:29Z
dc.date.available 2011-12-15T13:28:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1190776
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37090
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa elämänhallinnallisten tekijöiden yhteyttä ammatillisten perusopintojen negatiiviseen keskeyttämiseen. Tutkimuksessa selvitettiin kvantitatiivisilla menetelmillä rahankäytön, harrastusten, nukkumistottumusten ja päihteiden käytön yhteyttä opinnoissa menestymiseen ja edistymiseen sekä negatiiviseen keskeyttämiseen. Aineistona olivat Niilo Mäki Instituutin Motivoimaa -hanketta varten kerätyt Internetpohjaisen kyselyn vastaukset ja oppilaitosten luovuttamat opiskelijarekisteritiedot. Ammatillisessa oppilaitoksessa ensimmäistä vuotta opiskelevat vastaajat täyttivät kyselylomakkeen verkossa syksyllä 2009. Vastaajia oli yhteensä 1 213, joista tämän tutkimuksen aineistoksi rajattiin alle 25-vuotiaat nuoret. Lopullinen tutkimusjoukko oli 1 187. Aineistoa analysoitiin parametrisilla ja parametrittomilla menetelmillä suorittamalla ryhmävertailuja ja mallintamalla muuttujien välisiä yhteyksiä. Tutkimuksessa ilmeni, että haasteet rahankäytön hallinnassa, harrastamattomuus, epäsäännölliset nukkumistottumukset ja päihteiden käyttö olivat yhteydessä heikompaan opinnoissa menestymiseen ja edistymiseen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opintojen sujumattomuus puolestaan voi olla yhteydessä opintojen keskeyttämiseen. Opintojen negatiiviseen keskeyttämiseen olivat suoraan yhteydessä haasteet rahankäytön hallinnassa, epäsäännölliset nukkumistottumukset ja päihteiden käyttö. Useammalla elämänhallinnallisella riskitekijällä yhdessä oli vahvempi yhteys opintojen sujumattomuuteen ja negatiiviseen keskeyttämiseen kuin yksittäisillä riskitekijöillä. Useammalta eri elämän osa-alueelta kasautuneet riskitekijät selittivät yhdessä noin 12 % negatiivisesta keskeyttämisestä.
dc.format.extent 69 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other nuori
dc.subject.other ammatillinen peruskoulutus
dc.subject.other negatiivinen keskeyttäminen
dc.subject.other elämänhallinta
dc.subject.other syrjäytyminen
dc.title Elämänhallinnallisten tekijöiden yhteys ammatillisten perusopintojen negatiiviseen keskeyttämiseen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011121511806
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa ammatillinen koulutus
dc.subject.ysa elämänhallinta
dc.subject.ysa syrjäytyminen
dc.subject.ysa opintojen keskeyttäminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en
dc.date.updated 2011-12-15T13:28:30Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record