Yrittäjän liikeneuvotteluosaaminen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rantanen, Tiia
dc.date.accessioned 2011-12-13T10:48:27Z
dc.date.available 2011-12-13T10:48:27Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1190642
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011121311799 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37078
dc.description.abstract Neuvottelu on erityinen vuorovaikutuksen muoto, jossa sovitetaan yhteen keskenään ristiriitaisia tavoitteita ja näkemyseroja. Taito tunnistaa neuvotteluntarve ja taito neuvotella ovat työelämän keskeisiä menestystekijöitä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ymmärtää yrittäjien näkemyksiä liikeneuvotteluista ja tuoda esiin heidän liikeneuvottelukokemuksiaan. Tavoitteena on myös kuvata millaista osaamista yrittäjät liittävät liikeneuvotteluihin ja minkä merkityksen vuorovaikutusosaaminen neuvotteluissa saa. Teoreettinen viitekehys muodostuu neuvottelun ja vuorovaikutusosaamisen tutkimuksesta sekä sosiaalisen pääoman merkityksestä yrittäjän menestymiseen. Opinnäytetyön teoreettisessa osiossa pyritään yhdistämään kahden tieteenalan, puheviestintätieteen ja yrittäjyyden tieteellistä keskustelua. Liikeneuvottelun kontekstia lähestytään laadullisella tutkimusotteella, narratiivisen menetelmän keinoin. Tutkimus toteutettiin yrittäjille suunnattuna avoimena verkkokyselynä, ja aineisto koostuu 15 onnistumis- tai epäonnistumistarinasta sekä osaamiskuvauksista. Tutkimus osoitti, että vuorovaikutusosaamisen ulottuvuus on neuvottelutarinoissa vahvasti läsnä. Aineistosta nousseiden keskeisten vuorovaikutusilmiöiden perusteella luotiin viisi tarinatyyppiä, jotka ovat 1) vaikuttamistarinat 2) yhteistyötarinat 3) luottamustarinat 4) suhdetarinat ja 5) valtatarinat. Tarinatyypit kuvaavat niitä vuorovaikutusilmiöitä, jotka ovat yrittäjien liikeneuvotteluissa keskeisellä sijalla. Neuvotteluosaaminen koostuu yrittäjien mielestä asiaosaamisesta, talousosaamisesta ja vuorovaikutusosaamisesta. Tutkimusaineistosta löytyvät vuorovaikutuskompe-tenssin kaikki osa-alueet eli tieto, taito, asenne ja eettisyys. Opinnäytetyö antaa hyvää pohjatietoa liikeneuvotteluun kytkeytyvästä vuorovai-kutusosaamisesta sekä neuvottelutaitojen tarpeesta yrittäjän työssä. Liikeneuvottelun käsite yhdistää tutkimuksen läheisesti työelämän kontekstiin ja taloudelliseen päätöksentekoon liittyvään osaamiseen, mutta aihe kaipaa lisätutkimusta.
dc.format.extent 94 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other liikeneuvottelu
dc.subject.other neuvottelutaito
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other sosiaalinen pääoma
dc.subject.other vuorovaikutusosaaminen
dc.subject.other yrittäjyys
dc.title Yrittäjän liikeneuvotteluosaaminen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011121311799
dc.subject.ysa neuvottelut
dc.subject.ysa liike-elämä
dc.subject.ysa neuvottelutaito
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa sosiaalinen pääoma
dc.subject.ysa sosiaaliset taidot
dc.subject.ysa yrittäjyys
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yrittäjyys fi
dc.contributor.oppiaine Entrepreneurship en
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en
dc.date.updated 2011-12-13T10:48:28Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record