Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia korkeakoulujen opiskelijakulttuurin ja alkoholin välisistä suhteista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Söderman, Joni
dc.date.accessioned 2011-12-13T10:38:41Z
dc.date.available 2011-12-13T10:38:41Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1190634
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011121311798 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37077
dc.description.abstract Tämän pro gradu-tutkielmani kohteena olivat korkeakoulujen opiskelijakulttuurin ja alkoholin väliset suhteet. Tutkimuksessa asiaa tarkasteltiin nimenomaan korkeakouluopiskelijoiden omien kokemuksien kautta. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää erityisesti sitä, muuttuvatko nuorten juomatottumukset ja alkoholiin suhtautuminen korkeakouluopiskelun aloittamisen myötä sekä kokevatko korkeakouluopiskelijat alkoholin erottamattomaksi osaksi korkeakoulujen opiskelijakulttuuria. Tutkimukseeni osallistui kaikkiaan 27 korkeakouluopiskelijaa (11 miestä ja 16 naista), joista 15 opiskeli yliopistossa ja 12 vastaavasti ammattikorkeakoulussa. Koska alkoholi on tutkimusaiheena varsin arka, tutkimuksen aineisto kerättiin korkeakouluopiskelijoiden kirjoitelmina (ks.liite 1.) 11.1─10.3.2011 välisenä aikana. Kerätty aineisto analysoitiin teemoittelemalla ja tyypittelemällä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijat kokevat alkoholin olevan varsin keskeisessä roolissa korkeakoulujen opiskelijakulttuurissa. Korkeakouluopiskelijat katsovat, että korkeakoulujen opiskelijatapahtumien ilmapiiri on usein alkoholin käyttöä suosiva ja siihen kannustava. Korkeakouluopiskelun aloittamisen ei useinkaan koeta muuttavan omaa alkoholiin suhtautumista, mutta usein alkoholinkäytön myönnetään silti lisääntyneen korkeakouluopiskelujen aloittamisen myötä. Yleinen huoli korkeakouluopiskelijoiden alkoholinkäytöstä nähdään kuitenkin pääosin turhaksi. Korkeakouluopiskelijat katsovat opiskeluajan olevan ohimenevä vaihe ihmisen elämässä ja uskovat alkoholinkäytön kyllä tasaantuvan ilman erillisiä opiskelijoihin kohdistettuja alkoholipoliittisia toimenpiteitä viimeistään työelämään siirryttäessä. Vaikka alkoholi näyttäytyykin tutkimustuloksissa varsin keskeisenä osana korkeakoulujen opiskelijakulttuuria, niin on tärkeä huomata, että korkeakouluopiskelijoiden alkoholinkäyttötottumukset ja alkoholia koskevat asenteet ovat yhä edelleen varsin yksilöllisiä. Korkeakouluopiskelijoiden joukkoa ei siis tämän tutkimuksen perusteella voida pitää täysin yhdenmukaisena ryhmänä.
dc.format.extent 108 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other opiskelijakulttuuri
dc.title Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia korkeakoulujen opiskelijakulttuurin ja alkoholin välisistä suhteista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011121311798
dc.subject.ysa korkeakoulut
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa kulttuuri
dc.subject.ysa tapahtumat
dc.subject.ysa alkoholi
dc.subject.ysa alkoholikulttuuri
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2011-12-13T10:38:41Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record