Biometaanin ja -vedyn tuotantopotentiaali Suomessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tähti, Hanne
dc.contributor.author Rintala, Jukka
dc.date.accessioned 2011-12-12T08:17:53Z
dc.date.available 2011-12-12T08:17:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.isbn 978-951-39-4043-0
dc.identifier.issn 1795-6900
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1190510
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4043-0 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37062
dc.description.abstract Globaali tarve edistää kestävää kehitystä, vähentää ympäristökuormitusta ja hidastaa ilmastonmuutosta edellyttää mm. materiaalivirtojen tehokasta hallintaa ja paluuta uusiutuvien ja kierrätettävien resurssien käyttöön. Biokaasuteknologia tarjoaa yhden ratkaisun, yhdistäen jätteiden käsittelyn ja energian tuotannon. Kiinnostus biokaasuteknologian käyttöön on lisääntynyt viime vuosina myös Suomessa. Suunnitteilla on useita biokaasulaitoksia. Lisäksi useat tahot ovat tehneet selvityksiä biokaasun hyödyntämiseksi. Tämän työn tavoitteena oli selvittää biokaasuprosessin raaka-aineeksi soveltuvien erilaisten biomassojen määrät ja sijainnit Suomessa. Tavoitteena oli myös selvittää näiden jakeiden metaanin ja vedyn tuotantopotentiaalit sekä teoreettisella, että teknistaloudellisella tasolla. Tietoa soveltuvien materiaalien määristä kerättiin eri lähteistä ja lisäksi tehtiin useita arvioita teknisesti hyödynnettävistä määristä. Teoreettinen biokaasun energiapotentiaali Suomessa on 24,4 TWh, josta metaanin osuus 23,2 TWh ja vedyn osuus 1,2 TWh. Kaikkea materiaalia ei kuitenkaan voida teknisistä ja taloudellista syistä hyödyntää. Kun eri biomassajakeille arvioitiin hyödynnettävissä olevat osuudet, on biokaasun teknistaloudellinen potentiaali noin 9,2 TWh. Suurimmat jakeet ovat peltobiomassat ja lannat.
dc.format.extent 45 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Jyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseries Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja 90.
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tuotantopotentiaali
dc.title Biometaanin ja -vedyn tuotantopotentiaali Suomessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-4043-0
dc.subject.ysa metaani
dc.subject.ysa vety
dc.subject.ysa biomassa
dc.subject.kota 118
dc.type.dcmitype Text en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record