Taboo or not taboo: a study of taboo content in Finnish EFL learning materials

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lehmonen, Tiina
dc.contributor.author Keturi, Suvi
dc.date.accessioned 2011-12-09T13:57:28Z
dc.date.available 2011-12-09T13:57:28Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37059
dc.description.abstract Tabu on monimuotoinen käsite, jota on vaikea määritellä yksiselitteisesti johtuen sekä tabujen valtavasta määrästä että niiden osittaisesta kulttuurisidonnaisuudesta. Tabuja ja tabukielen esiintymistä oppimateriaaleissa on tutkittu erittäin vähän ja tutkimus onkin keskittynyt lähinnä määrittelemään, mitkä aiheet ovat tabuja maailmanlaajuisissa englannin kielen oppimateriaaleissa. Tutkimuksen kohteena ovat olleet myös mahdolliset riskit, jotka liittyvät tabujen ja tabukielen oppimateriaaleihin sisällyttämiseen. Näitä edellä mainittuja tutkimuksia on tehty pääasiassa Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Aiempien tutkimuksien keskittyessä siihen, mitkä aiheet ovat teoriassa tabuja maailmanlaajuisissa englannin kielen oppimateriaaleissa, varsinainen empiirinen tutkimus tabujen ja tabukielen esiintyvyydestä on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkielmamme keskittyikin juuri tähän tutkimattomaan alueeseen. Tutkielmamme päätarkoitus oli verrata, ovatko samat aiheet tabuja suomenkielisissä ja englanninkielisissä englannin oppikirjoissa. Tutkimusta varten kävimme läpi neljä eri oppikirjasarjaa neljältä koulutusasteelta; alakoulusta, yläkoulusta, lukiosta sekä aikuiskoulutuksesta. Tulokset osoittivat, että aiheet, jotka ovat tabuja maailmanlaajuisissa englannin oppikirjoissa (esimerkiksi alkoholi, politiikka ja uskonto), eivät ole tabuja suomenkielisissä englannin oppikirjoissa. Löydettyjen tabujen lukumäärä oli yli 300. Tutkimus käsitti yhteensä 27 kirjaa, joten otos on kohtalaisen suuri. Tutkimus täten antaa melko luettavia viitteitä siitä, että paikalliset, ns. lokaalit tekstikirjat eivät noudata samoja ohjenuoria kuin maailmanlaajuiset vastineensa. fi
dc.format.extent 43
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other taboo
dc.subject.other taboo language
dc.subject.other EFL
dc.subject.other learning materials
dc.title Taboo or not taboo: a study of taboo content in Finnish EFL learning materials
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011120911780
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.date.updated 2011-12-09T13:57:29Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record