Treenimatkoja kuljetusyhteiskunnassa : kilpaurheilevan lapsen vanhemmuus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Soini, Tytti
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:14:57Z
dc.date.available 2011-12-08T09:14:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1190353
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011120811771 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37049
dc.description.abstract JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta/Liikuntatieteiden laitos SOINI, TYTTI 2011. Treenimatkoja kuljetusyhteiskunnassa – Kilpaurheilevan lapsen vanhemmuus. Liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu-tutkielma. 139 s. + 2 liitettä TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa on selvitetty vanhempien kokemuksia ja mielipiteitä lasten kilpaurheilutoiminnasta ja sen mielekkyydestä. Vanhemmat ovat tuoneet esiin tekijöitä, jotka saavat heidät osallistumaan lastensa harrastukseen, ja he ovat kertoneet, miten lasten harrastuksiin osallistuminen vaikuttaa heidän toimintaansa. Lisäksi vanhemmat ovat kuvanneet lasten kilpaurheilun jännitteistä kenttää kaikkine lapsiin kohdistuvine odotuksineen, sekä omia että lastensa vaikutusmahdollisuuksia lasten kilpaurheiluharrastuksissa. Vaikka vanhemmilla on kaikkein keskeisin rooli lasten kilpaurheilun mahdollistajina, vanhempien roolista lasten urheilussa on käyty hyvin vähän keskustelua. Puheenvuorot, jotka ovat liittyneet kilpaurheilevien lasten vanhempiin, ovat useimmiten olleet lähinnä syyllistäviä. Aihe on mielekkään lasten kilpaurheilun toteutumisen kannalta erittäin tärkeä, ja omakohtaiset kokemukseni ovat vaikuttaneet aiheen valintaan. Tutkimus on toteutettu empiirisenä tutkimuksena ja tutkimusote on laadullinen. Tutkimusmenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua teemahaastattelua, ja tavoitteena on ollut ilmiön mahdollisimman monipuolinen kuvaaminen. Tutkimus osoittaa, että vanhemmat vievät lapsiaan urheiluharrastusten pariin, koska lapsen tervettä kasvua ja kehitystä halutaan tukea. Lasten kilpaurheilu imaisee kuitenkin perheet hyvin voimakkaasti mukaansa, ja vanhempien motiivit alkavat helposti muovautua uudella tavalla. Lasten menestyksekäs kilpaileminen herättää vanhemmissa voimakkaita tunteita, lajin hienouksia aletaan ymmärtää ja laji tuo mukanaan samanhenkisiä ystäviä, joiden kanssa tunteet voidaan jakaa. Nämä tekijät edistävät vanhempien sosiaalistumista lapsen lajiin, ja koska toiminta koetaan pääsääntöisesti hauskaksi ja mielekkääksi, toimintaan ollaan valmiit panostamaan paljon aikaa ja suuria summia rahaa. Suuret panostukset lisäävät lasten urheilun totisuutta ja vaarana on, että lasten urheilusta innostutaan liikaa. Lasten kilpaurheilun kentiltä on löydettävissä erilaisia vanhemmuuden tyylejä, ja ratkaisevan tärkeä merkitys vanhemmuudessa on sillä, miten vanhemmat onnistuvat säilyttämään suhteellisuudentajunsa lapsen menestyessä urheiluharrastuksessaan. Lasten kilpaurheilu näyttäytyy eettisesti varsin kyseenalaisena kenttänä, jossa eri toimijat toteuttavat häikäilemättömästikin omia pyrkimyksiään. Huolestuttavaa on, että oikean ja väärän rajaa voidaan lasten kilpaurheilussa tarvittaessa venyttää. Urheiluseurojen lanseeraama ohje - kustanna, kuljeta, kannusta – ei ole riittävä ohje vanhempien taustatukena toimimiselle. Kilpaurheilu on lapselle vaativaa puuhaa, ja lapsen kulloistenkin kokemusten ja tuntemusten sensitiivinen kuunteleminen on vanhemman tärkeä tehtävä. Lasten kilpaurheilun tulisi olla kaikkien mukana olevien toimijoiden yhteispeliä, eikä ole lasten edun mukaista sulkea vanhempia kuljettajan ja kustantajan rooliin. Vanhemmat tulisi ottaa mukaan lasten kilpaurheilusta käytävän vuoropuheluun, ja heidät tulisi huomioida lastensa parhaina asiantuntijoina. Vanhemmille tulisi olla tarjolla sellaisia keskustelufoorumeita, joissa lapsen urheilemiseen liittyviä kysymyksiä olisi mahdollista käsitellä. Avoin keskustelu aiheesta hyödyttäisi vanhempien suhteellisuudentajun säilymistä, ja lasten oikeanlainen tukeminen kilpaurheiluharrastuksessa helpottuisi.
dc.format.extent 139 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other vanhemmuus
dc.subject.other lapsi
dc.subject.other kilpaurheilu
dc.subject.other etiikka
dc.subject.other vuorovaikutus
dc.title Treenimatkoja kuljetusyhteiskunnassa : kilpaurheilevan lapsen vanhemmuus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011120811771
dc.subject.ysa vanhemmuus
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa kilpaurheilu
dc.subject.ysa etiikka
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikunnan yhteiskuntatieteet fi
dc.contributor.oppiaine Social Sciences of Sport en
dc.date.updated 2011-12-08T09:14:57Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record