Arjen oivalluksista soiviksi säkeiksi : rocklyriikan ominaispiirteet lajina ja rocksanoittajan tekijyys

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kansonen, Iina
dc.date.accessioned 2011-12-07T17:38:21Z
dc.date.available 2011-12-07T17:38:21Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1190318
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011120711769 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37047
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa perehdytään rocklyriikan määrittämiseen lajina sekä sen kirjoittamiseen. Tutkimus keskittyy erityisesti tiettyjen teemojen, kuten lajiteorian, tekijyyden, kirjoittamisen prosessin sekä metodien ja kirjoittamisen syiden tutkimiseen ja kuvaamiseen. Lisäksi esille nousevat muun muassa rocklyriikan suhde muihin kirjallisiin lajeihin sekä rock-kulttuurin maskuliinisuus ja sen vaikutus rocksanoituksiin. Tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Haastateltavina on viisi suomenkielisten rocksanoitusten kirjoittajaa, joista kaikki ovat miehiä ja yhtä lukuun ottamatta 25–31-vuotiaita. Haastateltaville ei asetettu muita ehtoja kuin suomenkielisten sanoitusten kirjoittaminen. Neljä haastattelua toteutettiin kasvokkain suullisina, yksi sähköpostin välityksellä kirjallisena haastatteluna. Teoriapohjaa tutkimukselle antaa kirjallisuuden lajiteoria sekä teoreettinen pohdinta tekijyydestä. Taustoituksena perehdytään lyhyesti myös rockin ja rocklyriikan historiaan. Tutkimuksessa haastatellut kirjoittajat pitävät rocklyriikkaa pääpiirteisesti omana lajinaan, vaikka selkeät yhteydet runouteen tunnustetaankin. Rocklyriikalla on kuitenkin niin paljon runoudesta puuttuvia itsenäisiä piirteitä, että sitä pidetään itsenäisesti määrittyvänä kirjallisena lajina. Merkittävin näistä piirteistä lienee suhde säveleen. Rocklyriikkaa on kuitenkin kaiken kaikkiaan vaikea määritellä, sillä se on laaja ja liikkuva käsite ja määrittyy pitkälti genrekohtaisesti. Rocklyriikkaa ei kuitenkaan koeta kirjallisuudeksi eikä sen tekijää kirjailijaksi; ennemmin haastatellut sanoittajat kutsuvat itseään kirjoittajiksi tai sanoitusten tekijöiksi. Rocklyriikkaa kirjoitetaan sekä yksin että kollektiivisesti. Aiheita poimitaan ympäröivästä maailmasta ja omasta elämästä. Kirjoittamiselle ei ole mitään tiettyjä kaavoja, vaan se on hyvin tapaus- ja tekijäkohtaista. Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tekijän sukupuoli sekä se, mikä merkitys kirjoittamisella hänelle on ja mitä hän haluaa sanoituksillaan saavuttaa.
dc.format.extent 96 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kirjoittaminen
dc.subject.other lajiteoria
dc.subject.other rocklyriikka
dc.subject.other sanoittaja
dc.subject.other sanoittaminen
dc.subject.other sanoitus
dc.subject.other tekijyys
dc.title Arjen oivalluksista soiviksi säkeiksi : rocklyriikan ominaispiirteet lajina ja rocksanoittajan tekijyys
dc.title.alternative Rocklyriikan ominaispiirteet lajina ja rocksanoittajan tekijyys
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011120711769
dc.subject.ysa kirjoittaminen
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa genreteoria
dc.subject.ysa rocklyriikka
dc.subject.ysa sanoittajat
dc.subject.ysa sanoitukset
dc.subject.ysa tekijyys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kirjoittaminen fi
dc.contributor.oppiaine Creative writing en
dc.date.updated 2011-12-07T17:38:22Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record