Luokanopettajan eettisen arvopohjan rakentuminen osana muuttuvaa yhteiskuntaa : "onks mulla ylipäätään eettisiä arvoja ollenkaan"

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kontturi, Juha-Pekka
dc.date.accessioned 2011-12-07T13:47:15Z
dc.date.available 2011-12-07T13:47:15Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1190296
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011120711767 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37045
dc.description.abstract Kontturi, J-P. 2011. Luokanopettajan eettisen arvopohjan rakentuminen osana muuttuvaa yhteiskuntaa. ”Onks mulla ylipäätään eettisiä arvoja ollenkaan?” Jyväskylän Yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu -tutkielma. s. 73. Tämä pro gradu -tutkielma selvittää sitä, kuinka luokanopettajien eettinen arvopohja on rakentunut. Mistä luokanopettajat ovat ammentaneet omat eettiset arvonsa? Lisäksi tutkimuksessa selvitetään se, kuinka nämä kuusi tapausopettajaa kokevat saaneensa valmiuksia eettisenä kasvattajan toimimiseen koulutuksestansa. Kolmantena tutkimusongelmana tutkimuksessa on median tuoma muutos yhteiskuntaan. Kuinka opettajat kokevat median merkityksen jopa yhtenä kasvatusinstituutiona? Neljäntenä ongelmana tutkimus selvittää sen, kuinka yhteiskunnan muutos näkyy eri-ikäisissä opettajissa. Lisäksi tutkimus kartoittaa mies- ja naisopettajien välillä ilmeneviä eroja eettisinä kasvattajina ja mahdollisia eroja heidän arvopohjissaan. Tutkimus on kuuden tapauksen kvalitatiivinen tapaustutkimus, joihin haastateltavat luokanopettajat valikoituivat koulutuksen, iän ja työkokemuksen, mutta myös sukupuolen mukaan. Menetelmänä käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua, jonka toteutin siten, että haastattelin jokaisesta kategoriasta kahta opettajaa. Kategoriat olivat alle 5 vuotta työelämässä olleet, yli 10 vuotta työelämässä olleet ja yli 20 vuotta työelämässä olleet. Kustakin ryhmästä haastattelin sekä mies- että naisopettajaa, jolloin haastattelujen kokonaismääräksi tuli kuusi kappaletta. Tutkimus alkoi kyselylomakkeen kehittelyllä, jonka jälkeen valittiin haastateltavat opettajat. Haastattelut nauhoitettiin ja ne purettiin auki sanasta sanaan, jolloin litteroidulle aineistolle suoritettiin aineiston pelkistäminen. Aineisto teemoiteltiin ja tyypiteltiin, jonka jälkeen aineistosta nousseet vastaukset sidottiin Dreyfusin eettisen asiantuntijuuden mallin mukaan tutkimusongelmiin. Tutkimustulokset osoittavat, että näiden kuuden luokanopettajien arvopohjat ovat muodostuneet kotikasvatuksen varaan. Opettajat kuitenkin kokevat, että työ- ja elämänkokemus on aiheuttanut muutoksia heidän arvopohjaansa. Mitä kauemmin on ollut työelämässä, sitä voimakkaampaa tämä muutos on. Koulutuksesta vain harjoitteluiden osalta koetaan olevan hyötyä omalle työuralle. Tutkimuksessa ilmenee, että opettajat kokevat median kasvaneen roolin haasteelliseksi oman työnsä ja sen eettisyyden kannalta. Mies- ja naisopettajien välillä sen sijaan erovaisuuksia löytyy vain vähän, mikä on tutkimuksen yllättävin huomio. Yhteiskunnan muutosta peilataan näiden kuuden tapauksen osalta ja tutkimuksessa havaitaan, että yhteiskunnan muutos vaikuttaa siihen, miten opettajat toimivat eettisinä kasvattajina.
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other etiikka
dc.subject.other eettinen kasvatus
dc.subject.other luokanopettaja
dc.subject.other arvot
dc.subject.other yhteiskunta
dc.subject.other media
dc.subject.other luokanopettajan koulutus
dc.title Luokanopettajan eettisen arvopohjan rakentuminen osana muuttuvaa yhteiskuntaa : "onks mulla ylipäätään eettisiä arvoja ollenkaan"
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011120711767
dc.subject.ysa etiikka
dc.subject.ysa eettinen kasvatus
dc.subject.ysa luokanopettajat
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa yhteiskunta
dc.subject.ysa media
dc.subject.ysa koulutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2011-12-07T13:47:15Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record