Show simple item record

dc.contributor.author Salonen, Ville
dc.date.accessioned 2011-12-01T09:33:37Z
dc.date.available 2011-12-01T09:33:37Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37028
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ohjelmoijan Java-osaamista voidaan hyödyntää C#-kielen opiskelussa tai toisinpäin. Helppo siirtyminen antai- si muun muassa yrityksille enemmän joustavuutta rekrytointiin, koska palkattavan työntekijän tuntemus tietystä käytettävästä kielestä ei olisi niin tärkeää kuin käytet- tävän kielen nopea oppiminen valmiita taitoja hyödyntäen. Tutkimus tehtiin vertai- lemalla kielistä julkaistuja ohjelmointioppaita, rajanpintakuvauksia ja kielten tekni- siä spesifikaatioita. Tutkimuksen tulosten perusteella kielet ovat monessa suhteessa samankaltaisia, mutta erojakin on. Erot eivät ole haastavia ja Javasta C#:iin siirryt- täessä ne tehostavat ohjelmointityötä. Tulosten perusteella siirtymät Javasta C#:iin tai toisinpäin ovat helppoja ja nopeita. The objective of the thesis was to find out if you can use existing Java experience to ease the learning of C# or vice versa. Easy moving from language to another would benefit for example companies’ hiring decisions as the candidate’s knowledge of a specific language would not be as important as an ability to learn the language quickly by using existing experience of another language. The study was done by comparing published programming tutorials, application programming in- terfaces and technical specifications. Based on the results of the study, languages are similar in many ways but there are some differences. These differences are not chal- lenging and when moving from Java to C# they increase the productivity of the pro- gramming. The results suggest that learning C# by using existing Java experience or vice versa is easy and fast.
dc.format.extent 25
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Java
dc.subject.other C#
dc.subject.other ohjelmointikielet
dc.subject.other oppiminen
dc.title Javasta C#:iin
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011120111752
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietotekniikka fi
dc.contributor.oppiaine Mathematical Information Technology en
dc.date.updated 2011-12-01T09:33:38Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record