Biomassantuottajien tietoisuus ja asenteet biokaasutalouden näkökulmasta : kohdealueena Pirkanmaa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Honkanen, Heli
dc.date.accessioned 2011-11-30T06:13:50Z
dc.date.available 2011-11-30T06:13:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1189903
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011113011749 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37023
dc.description.abstract Biokaasun tuotanto orgaanisista jätejakeista on kasvava energiantuotantomuoto, jonka tek-nistä, raaka-aineiden määrään perustuvaa lisäyspotentiaalia pidetään merkittävänä. Keski-tetyt biokaasulaitokset ovat yleensä maatilakohtaisia laitoksia suurempia yksiköitä, joissa käsitellään useita paikalle syntypisteistä kuljetettavia biomassajakeita. Työssä selvitettiin biokaasuntuotantoprosessiin sopivia massoja tuottavien toimijoiden biokaasuun liittyviä asenteita ja tiedon määrää sekä tietoisuuden ja asenteiden yhteyttä. Tutkimus toteutettiin keväällä ja kesällä 2010 kirjekyselynä, jonka kohderyhmänä olivat pirkanmaalaiset keskisuuren ja suuren tilakoon alkutuottajat ja teollisuuden (elintarvike- ja paperiteollisuus) sekä kuntien edustajat. Aineiston perusteella analysoitiin kohdealueen (Pirkanmaa) sosioekonomista biokaasuntuottopotentiaalia. Kyselyn vastauksia palautui 48 kpl, 28,6 % lähetetyistä. Saatua vastausjoukkoa voidaan pitää jossain määrin vinoutuneena, sillä kaikki vastaajat suhtautuivat vähintään jokseenkin myönteisesti biokaasuun. Myös vastaajien biokaasutiedot olivat käytetyllä mittarilla korke-alla tasolla. Työssä ei havaittu korrelaatiota biokaasuasenteiden ja biokaasutiedon määrän välillä. Tulosta voi selittää biokaasuun kielteisesti suhtautuvien ja siitä vähemmän tietävien aliedustus vastaajajoukossa. Aineiston perusteella tyypillinen biokaasusta kiinnostunut on keskimääräistä nuorempi, yleisimmin opistokoulutuksen saanut mies. Alkutuottajat ja teollisuuden vastaajat olivat kiinnostuneimpia biokaasusta. Tiedon puute voi selittää erityisesti elintarviketeollisuuden vastaajamäärän vähäisyyttä. Vaikka tiedon lisääntymisen ei havaittu olevan yhteydessä asenteiden myönteisyyteen vaan biokaasuun perehtyminen näyttäisi jopa lieventävän myönteistä suhtautumista, voisi tiedotuksen lisäämistä pitää tärkeänä biokaasun edistä-mismuotona, joka mahdollistaa sekä biokaasun mahdollisuuksien vertailun että toiminnalle oleellisten verkostojen luomisen.
dc.format.extent 79 s
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.title Biomassantuottajien tietoisuus ja asenteet biokaasutalouden näkökulmasta : kohdealueena Pirkanmaa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011113011749
dc.subject.ysa biokaasu
dc.subject.ysa biokaasulaitokset
dc.subject.ysa tietoisuus
dc.subject.ysa asenteet
dc.subject.ysa teollisuus
dc.subject.ysa kunnat
dc.subject.ysa alkutuotanto
dc.subject.ysa Pirkanmaa
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ympäristötiede ja -teknologia fi
dc.contributor.oppiaine Environmental science and technology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2011-11-30T06:13:50Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record