Huoli kansakunnan tulevaisuudesta : diskurssianalyyttinen tutkimus Venäjän väestöpoliittisista muutoksista vuosina 2000-2010

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Heino, Eveliina Maria
dc.date.accessioned 2011-11-28T11:27:12Z
dc.date.available 2011-11-28T11:27:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1189775
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112811740 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37017
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmani käsittelee Venäjän valtionjohdon esittämiä väestöpoliittisia kannanottoja vuosina 2000-2010. Tutkimusaihe on relevantti ensinnäkin ajankohtaisuutensa vuoksi, sillä tutkimuksen kattamina vuosina julkisesti kannettu huoli väestön tilasta eli alhaisesta syntyvyydestä yhdistettynä korkeaan kuolleisuuteen on kärjistynyt. Tänä aikana toteutettiin laajoja väestöpoliittisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Toiseksi aiheen relevanssi johtuu sen moniulotteisuudesta, sillä se herättää mm. perhettä, sukupuolta, seksuaalisuutta, kansantaloutta ja kansan tulevaisuutta koskevia kysymyksiä. Keskittymistä nimenomaan valtionjohdon puheisiin puoltaa yhtäältä se, että keskustelun esiintuojana valtionjohdon status on ohittamaton, toisaalta se, että väestöpoliittiset esitykset ovat yhteydessä konkreettisiin väestöpoliittisiin toimiin. Varsinainen tutkimusaineistoni koostuu Venäjän valtionjohdon julkisesti pitämistä vuosittaisista puheista ja kolmesta virallisesta pitkän aikavälin suunnitelmasta, joissa demografisen tilanteen käsittely on keskeisessä roolissa. Venäjän presidentin virallisilta internet-sivuilta hankittu aineisto on venäjänkielinen, ja olen kääntänyt sitä esittelevät tekstinäytteet suomen kielelle. Konkreettisena analyysimenetelmänä olen käyttänyt diskurssianalyysia, sillä se mahdollistaa niiden kielellisten mekanismien tarkastelun, joilla tietyt ilmiöt määritellään ongelmiksi ja joilla toiset ilmiöt tarjotaan ratkaisuehdotuksiksi näihin ongelmiin. Tulkintoja ohjaavana teoreettisena viitekehyksenä olen käyttänyt Michel Foucault’n valta-analytiikkaa, jossa huomio kiinnitetään moderneille yhteiskunnille ominaiseen vallan ja tiedon suhteeseen. Tällä tavoin käsitteellistetty valta ei ole luonteeltaan ainoastaan rajoittavaa tai tukahduttavaa, vaan lisäksi tuottavaa siinä mielessä, että se vaikuttaa sosiaalisesti hyväksyttyjen totuuksien muotoutumiseen sekä ohjaa väestön käyttäytymistä suotavaan suuntaan. Analyysini tuloksena olen nimennyt kolme diskurssia, jotka kukin ovat osa laajempaa väestöpoliittista diskurssia, ja jotka, eri tavoin määrittelevät Venäjän väestöpolitiikkaa. Ensimmäinen näistä on vakavan ongelman diskurssi, jossa kriisitietoisuuden luomisen ohella väestöllinen ilmiö pilkotaan osiin ja rationalisoidaan. Toisena nimeämässäni valtiontuen diskurssissa tarjotaan ratkaisuja määriteltyyn ongelmaan ja legitimoidaan valtionjohto niiden menestyksellisenä toteuttajana. Kolmannessa eli perhekeskeisyyden diskurssissa propagoidaan perinteisen ydinperhemallin puolesta. Lisäksi aineistossani on nähtävissä useita hallinnan keinoja, kuten normalisaatio, väestön oman intressin tuottaminen, turvallisuuden tekniikka sekä yksilöiden vastuullistaminen väestöllisen ongelman ratkaisijoiksi.
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Foucault, Michel
dc.title Huoli kansakunnan tulevaisuudesta : diskurssianalyyttinen tutkimus Venäjän väestöpoliittisista muutoksista vuosina 2000-2010
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011112811740
dc.subject.ysa 2000-luku
dc.subject.ysa 2010-luku
dc.subject.ysa väestöpolitiikka
dc.subject.ysa väestötiede
dc.subject.ysa hallinta
dc.subject.ysa biopolitiikka
dc.subject.ysa Venäjä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2011-11-28T11:27:13Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record