Avoimen lähdekoodin käyttöönotto julkishallinnossa – mahdollisuudet ja ongelmat

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Viinikka, Timo
dc.date.accessioned 2011-11-28T10:49:39Z
dc.date.available 2011-11-28T10:49:39Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37016
dc.description.abstract Viinikka, Timo Tapani Avoimen lähdekoodin käyttöönotto julkishallinnossa – mahdollisuudet ja ongelmat Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2010, 27 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja(t): Salminen, Airi Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttö yleistyy jatkuvasti. Tässä kandidaatin tutkielmassa perehdytään avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöönottoprosessiin julkishallinnossa. Tämä kirjallisuuskatsaukseen perustuva tutkielma pyrkii vastaamaan tuottaako avoimen lähdekoodin käyttöönotto lisäarvoa julkiselle hallinnolle ja minkälaisia haasteita ja ongelmia prosessiin sisältyy. Keskeisimpiä avoimen lähdekoodin käyttöönotolla saavutettavia hyötyjä havaittiin olevan kustannusten säästöt, toimittajariippumattomuus, pääsy tarvittaessa lähdekoodiin sekä yksittäistapauksissa myös tietoturva. Avoimia standardeja käyttämällä voidaan välttää tulevaisuuden yhteensopivuusongelmia. Suurimmat haasteet ja ongelmat avoimen lähdekoodin käyttöönotossa todetaan olevan avoimien ratkaisujen saatavuus, käyttöönotosta aiheutuvat yhteensopivuusongelmat, teknisen tuen puute, oikeudelliset ongelmat sekä käyttäjien muutosvastarinta. Tärkeää on silti todeta, että hyötyjä pitää tarkastella tapauskohtaisesti. Avoin lähdekoodi ei automaattisesti tuo mitään hyötyjä tai edes kustannussäästöjä. Kustannussäästöjä analysoitaessa on tärkeää ottaa huomioon kokonaiskäyttökustannukset. fi
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other avoin lähdekoodi fi
dc.subject.other open source fi
dc.subject.other julkishallinto fi
dc.subject.other käyttöönotto fi
dc.subject.other haasteet fi
dc.title Avoimen lähdekoodin käyttöönotto julkishallinnossa – mahdollisuudet ja ongelmat
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011112811739
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record