Harry Potter and the challenges of translation : treatment of personal names in the Finnish and German translations of the three first Harry Potter books by J. K. Rowling

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mäkinen, Katri
dc.date.accessioned 2011-11-28T09:17:13Z
dc.date.available 2011-11-28T09:17:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1189699
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112811738 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37013
dc.description.abstract Lasten ja fantasiakirjallisuudessa henkilöhahmojen nimillä on usein tärkeä rooli ja monia funktioita: ne voivat kuvailla hahmoa eri tavoin tai niiden merkityssisältö voi viitata suoraan tai epäsuorasti siihen, millainen henkilö on kyseessä. Kun tällaisia nimiä sisältävä teksti käännetään toiselle kielelle, käännösratkaisuilla on keskeinen merkitys siinä, miten nimien merkityksellisyys avautuu kohdekielen lukijalle. Tässä tutkielmassa tarkastellaan, kuinka Harry Potter -sarjan kolmessa ensimmäisessä osassa esiintyvien velhohahmojen nimet on ilmaistu kirjojen suomennoksissa ja saksannoksissa. Tavoitteena on selvittää, onko nimiä käännetty tai muokattu kohdekielisiksi ja miten nimien mahdollinen merkitys ilmenee kohdetekstissä. Aineiston muodostavat alkuperäisteoksesta ja käännöksistä kerätyt 299 nimeä, jotka on jaettu kolmeen ryhmään sen perusteella, minkälainen hahmo on kyseessä. Käännöksissä esiintyviä nimiä verrataan sekä toisen kohdekielen käännökseen että alkuperäisteokseen: näin valotetaan käännösratkaisujen eroja, yksittäisten nimien käännösstrategioita sekä sitä, miten alkuperäisten nimien mahdollinen merkitys ja funktiot tulevat ilmi käännöksissä. Nimiä analysoitiin nimistöntutkimuksen, käännöstieteen ja lastenkirjallisuutta ja fantasiaa käsittelevän teoriataustan pohjalta. Yksi tutkimuksen olettamuksista oli, että kielellisistä eroavuuksista johtuen nimiä olisi suomennettu enemmän kuin käännetty saksaksi. Tulosten valossa olettamus pitää paikkansa: nimet ovat saksannoksessa pitkälti alkuperäisasussaan, kun taas suomennoksessa keskeisten hahmojen nimiä on usein muokattu, jos niillä on selkeä ja hahmon tulkinnan kannalta olennainen semanttinen merkitys. Englannin kielen nimistöön kuuluvat tavalliset nimet puolestaan on säilytetty molemmissa käännöksissä, sillä niiden voidaan katsoa ylläpitävän tarinan brittiläistä kontekstia. fi
dc.format.extent 124 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Rowling, J.K
dc.subject.other Harry Potter -sarja
dc.title Harry Potter and the challenges of translation : treatment of personal names in the Finnish and German translations of the three first Harry Potter books by J. K. Rowling
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011112811738
dc.subject.ysa kääntäminen
dc.subject.ysa nimistöntutkimus
dc.subject.ysa lastenkirjallisuus
dc.subject.ysa nimet
dc.subject.ysa fantasia
dc.subject.ysa fantasiakirjallisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine saksan kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine German Language and Culture en
dc.date.updated 2011-11-28T09:17:13Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record