Sähköiset arkistotietokannat Itämeren historiantutkimuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ukkonen, Sofia
dc.date.accessioned 2011-11-24T18:28:50Z
dc.date.available 2011-11-24T18:28:50Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1189591
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112411726 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36997
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan merihistorian lähdeaineistojen digitointia. Tarkastelun kohteena on neljä Itämeren menneisyydestä kertovaa tietokantaa sekä yksi yleiseurooppalainen, valmisteilla oleva tietokantahanke. Esimerkkien kautta selvitetään, miksi arkistoaineistoja on päätetty digitoida, miten ja millä perusteella digitoitavat aineistot on valittu sekä sitä, millainen merkitys digitointitoiminnalla on historiantutkijoille. Työ tavoitteena on ottaa kantaa myös siihen, millainen digitointitapa on tutkijoiden näkökulmasta hyödyllisin. Digitointi on viimeisten vuosien aikana noussut yhdeksi merkittävimmistä keinoista parantaa asiakirja-aineistojen saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Saattamalla aineistot sähköiseen muotoon ja esimerkiksi Internetin kautta käytettäviksi, ei niiden hyödyntäminen enää ole sidoksissa aikaan tai paikkaan. Merihistoria edustaa tutkimusalaa jonka aiheet käsittelevät laajoja maantieteellisiä aloja ja kansainvälisiä yhteyksiä. Näin ollen myös lähteet sijaitsevat maantieteellisesti hajallaan. Digitointiprojektien myötä laajasti käytettyjä aineistoja on tuotu ja tuodaan laajemman käyttäjäkunnan ulottuville. Tutkimuksen lähteinä toimivat esimerkkitietokannat. Baltic Connectios on kansainvälisenä arkisto-organisaatioiden yhteistyönä toteutettu digitaalinen viitetietokanta kymmenessä eri maassa säilytettävästä merihistorian arkistomateriaalista. Juutinrauman tullitilit puolestaan on alankomaalaisten toimesta digitoitu kokonaisuus yhdestä Itämeren alueen merkittävimmästä arkistolähteestä. Suomalaisten ja ruotsalaisten merimieshuoneiden arkistojen sähköiset tietokannat edustavat historian harrastajien toiminnasta syntynyttä digitaalista materiaalia. Viimeisenä esimerkkinä oleva Navigocorpus on historiantutkijoiden luomasta aineistosta koostuva kokonaisuus. Tietokantoja tarkastellaan niiden syntyperusteiden kautta analysoimalla hankkeista syntynyttä materiaalia ja julkaistuja artikkeleita. Tietokantojen vertailun kautta tutkimus saavuttaa myös normatiivisen ulottuvuuden. Työssä selvitetään myös nykypäivän merihistoriantutkimusta. International Journal of Maritime Historysssä viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistujen artikkeleiden perusteella voidaan todeta, että merihistorian tutkimusintressit keskittyvät monipuolisuudestaan huolimatta uuden ajan historiaan ja talouden teemaan. Tutkimusaiheet menevät pitkälti yksiin olemassa olevien digitaalisten tietokantojen kanssa. Tutkimus osoittaa, kuinka digitoivan tahon omat intressit ohjaavat digitointipäätöksiä. Hankkeiden aiheet ja aineistojen valinnat juontuvat muun muassa tekijöiden omista kiinnostuksen kohteista ja poliittisista tavoitteista. Lisäksi tutkimus osoittaa, kuinka digitointitoiminnasta on hyötyä historiantutkijoille, kunhan lähdekriittinen suhtautuminen sähköistä aineistoa kohtaan säilytetään. fi
dc.format.extent 131 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other digitointi
dc.subject.other arkistotietokannat
dc.subject.other merihistoria
dc.subject.other Itämeri
dc.subject.other historiantutkimus
dc.subject.other 2000-luku
dc.title Sähköiset arkistotietokannat Itämeren historiantutkimuksessa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011112411726
dc.subject.ysa 2000-luku
dc.subject.ysa digitointi
dc.subject.ysa tietokannat
dc.subject.ysa arkistot
dc.subject.ysa merihistoria
dc.subject.ysa historiantutkimus
dc.subject.ysa Itämeri
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos Historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine arkistonhallinta  fi
dc.date.updated 2011-11-24T18:29:20Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record