Stressinkäsittelykeinojen ja työhyvinvoinnin väliset yhteydet : ikäryhmittäinen vertailu

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Niemi, Suvi
dc.date.accessioned 2011-11-22T06:49:52Z
dc.date.available 2011-11-22T06:49:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1189283
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112211710 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36980
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkasteltiin stressinkäsittelykeinojen vaikutusta työhyvinvointiin (emotionaalinen energia, työn imu, työtyytyväisyys, perhe-työ - sekä työ-perhe -vahvistaminen) terveys- sekä palvelusektoreilla positiivisen psykologian näkökulmasta sekä koko aineistolle että ikäryhmittäin (18-28, 29-45, 46-55, 56-69). Tutkielmassa tarkasteltiin lisäksi, minkälaiset strategiat olivat yhteydessä työssä koettuun hyvinvointiin ja olivatko nimenomaan ongelmasuuntautuneiden keinojen yhteydet työhyvinvointiin positiivisia ja välttelyn yhteydet negatiivisia. Lisäksi tutkittiin, erosivatko kyseiset yhteydet eri-ikäisillä toisistaan sekä minkälaisia nämä erot olivat ikäryhmien välillä, eroavatko nuoret ja vanhat toisistaan aktiivisten ja passiivisten stressinkäsittelykeinojen suhteen ja millä tavalla. Tutkimuksen aineisto kerättiin osana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella toteutettavaa tutkimus- ja kehittämishanketta (2009–2011) ”Työn ja perheen yhteensovittamisen hallintastrategiat ja -keinot työhyvinvoinnin tukipilareina”, jossa yhtenä teema- alueena ovat stressinhallintastrategiat. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto ja siinä ovat mukana ammattiliitot Tehy (terveys- ja sosiaalialan koulutetun henkilöstön ammattijärjestö) sekä Pam (palvelualojen ammattiliitto yksityisellä sektorilla työskenteleville), joiden jäsenten lopullinen vastaajamäärä oli 2756 henkilöä. Hierarkkisten regressioanalyysien tuloksien mukaan stressinkäsittely ja työhyvinvointi olivat yhteydessä toisiinsa. Myös ongelmasuuntautuneet stressinkäsittelykeinot lisäsivät ja välttely vähensi työhyvinvointia. Lisäksi stressinkäsittelyn ja työhyvinvoinnin välisten yhteyksien havaittiin olevan eri-ikäisenä erilaisia. Nuoret käyttivät enemmän ongelmasuuntautuneita keinoja, varsinkin mukautumista. Lisäksi uudelleenarviointi oli jokaisessa ikäryhmässä yhteydessä työtyytyväisyyteen. Välttelyn yhteys stressinkäsittelykeinoihin muuttui iän myötä negatiivisesta neutraaliksi. Saattaa olla niin, että välttely muuttuu työuran edetessä ainakin työkontekstissa osittain hyödylliseksi stressinkäsittelystrategiaksi, tai niin, että iän myötä käytetään kaiken kaikkiaan vähemmän stressinkäsittelykeinoja. Iän myötä voidaan havaita kuormittavia tilanteita vähemmän ja siten myös käyttää vähemmän stressinkäsittelykeinoja. Tämä johtopäätös vaikutti näistä kahdesta hieman todennäköisemmältä. Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa aihealueen jatkotutkimuksia, joita kaivataan lisää stressinkäsittelykeinojen ja työhyvinvoinnin positiivisten muuttujien välisistä yhteyksistä, iän vaikutuksista näihin yhteyksiin sekä stressinkäsittelykeinojen kehityksestä iän myötä. Käytännössä näitä tuloksia voidaan hyödyntää opetettaessa stressinkäsittelyä ikä huomioiden erilaisin interventioin työpaikoilla esimerkiksi työterveyden toimesta, työkyvyn kuntoutuksessa ja erilaisissa kliinisissä konteksteissa.
dc.format.extent 55 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Stressinkäsittelykeinot
dc.subject.other coping-keinot
dc.subject.other työhyvinvointi
dc.subject.other positiivinen psykologia
dc.subject.other ikäryhmät
dc.title Stressinkäsittelykeinojen ja työhyvinvoinnin väliset yhteydet : ikäryhmittäinen vertailu
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011112211710
dc.subject.ysa stressi
dc.subject.ysa stressinhallinta
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa ikäryhmät
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2011-11-22T06:49:53Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record