Lapset kriisien kuvissa : nuoret kuvien tulkitsijoina

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hiekkanen, Satu
dc.date.accessioned 2011-11-21T15:34:53Z
dc.date.available 2011-11-21T15:34:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1189287
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112111708 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36979
dc.description.abstract Tutkimus pohjautuu ”Lapset kriisien kuvissa” -hankkeen kuvamateriaalien testaamiseen opetustilanteissa. Hanke toteutettiin yhteistyönä Suomen Planin, Valtion taidemuseoiden ja Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n kanssa. Tutkimuksessa käytettiin Jyväskylän taidemuseon pilotin aikana hankittua tutkimusmateriaalia. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa kriisikuvien merkityksistä nuorten näkemänä ja heidän suhtautumisestaan kriisikuviin, kun kuvissa näkyi lapsia. Kuvia tarkasteltiin lasten oikeuksien näkökulmasta. Eettiset kysymykset nousivat usein esiin tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimuksessa kriisikuvien merkityksiä haettiin esiin havainnoimalla nuoria opetustilanteissa. 16 – 19 -vuotiaat toisen asteen opiskelijat reagoivat melko raakoihin kriisikuviin empaattisesti ja hämmästellen. Tutkimuksen kuvamateriaaleina käytettiin media- ja taidekuvia sekä War Child -elokuvaa. Tutkimuksen nuoret toivat kokemuksiaan esiin maailman lasten kokemista kriiseistä ja suhteuttivat kokemuksiaan omaan elämismaailmaansa. Nuoret analysoivat runsasta kuvamateriaalia erilaisissa oppimisympäristöissä. Mediakuvien analysointi tapahtui koulun luokassa. Taidekuvien merkityksiä etsittiin Jyväskylän taidemuseon ja kulttuurikahvilan näyttelyiden teoksista. Kriisien merkitykset ja omakohtaiset kokemukset kriiseistä heijastuivat nuorten itse tehdyissä kuvissa ja työpajan betonireliefi -teoksissa. Tutkimuksen aineistoa analysoidaan suhteessa lasten oikeuksiin ja Marjo Räsäsen kokemuksellisen taiteen oppimisen mallin avulla. Nuoret tulkitsevat media- ja taidekuvia oman kulttuurinsa näkökulmasta. Kuvissa näkyy lapsia, joiden elämismaailma on erilainen. Nuorten tekemät analyysit media- ja taidekuvista heijastavat heidän omaa käsitystä lasten kokemien kriisien merkityksistä. Prosessin aikana syntyneet kokemukset ja tunteet purkautuvat nuorten itse tehdyissä teoksissa. Tutkimus paljastaa, että nuorten mielestä raakojakin kriisikuvia voi analysoida toisen asteen koulutuksessa. Lapset kuvataan usein kyseenalaisilla tavoilla ja lapsen hätää kriiseissä käytetään hyväksi aikuisten tarkoituksiin. Toisaalta kriisikuvat tuovat esiin lasten asemaa ja ongelmia maailman kriisitilanteissa. Tutkimuksen kuvat ja nuorten esiin tuomat näkemykset niistä heijastavat yhteiskunnan arvoja, oikeudenmukaisuutta ja lasten asemaa visuaalisessa kulttuurissa.
dc.format.extent 67 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Havainnointi
dc.subject.other havaitseminen
dc.subject.other sanaton - viestintä
dc.subject.other visuaalinen
dc.subject.other taidekuva
dc.subject.other mediakuva
dc.subject.other viestintä
dc.subject.other kuvallinen
dc.subject.other medialukutaito
dc.subject.other uutiskuva
dc.subject.other journalismi
dc.subject.other julkinen taide
dc.subject.other kriisi
dc.subject.other kuva-analyysi
dc.subject.other lehtikuvat
dc.title Lapset kriisien kuvissa : nuoret kuvien tulkitsijoina
dc.title.alternative Nuoret kuvien tulkitsijoina
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011112111708
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa visuaalisuus
dc.subject.ysa visuaalinen kulttuuri
dc.subject.ysa havainnointi
dc.subject.ysa havaitseminen
dc.subject.ysa sanaton viestintä
dc.subject.ysa kuvat
dc.subject.ysa viestintä
dc.subject.ysa medialukutaito
dc.subject.ysa journalismi
dc.subject.ysa julkinen taide
dc.subject.ysa taide
dc.subject.ysa kuva-analyysi
dc.subject.ysa lehtikuvat
dc.subject.ysa kriisit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine taidekasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Art Education en
dc.date.updated 2011-11-21T15:34:54Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record