"Nää nuoret on valmiita tuonne maailmalle, mutta maailma ei oo valmis" : tutkimus kehitysvammaisten ohjaamisesta ja ohjauksen nykytilasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pellinen, Saija
dc.date.accessioned 2011-11-21T11:49:34Z
dc.date.available 2011-11-21T11:49:34Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1189297
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112111707 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36977
dc.description.abstract Ohjaus mielletään kuuluvaksi opinto-ohjaajalle, mutta ohjaustyötä tekevät myös muut ammattilaiset. Tavoitteellista ohjausta tehdään kouluissa, kotona, työpaikoilla sekä muissa koulutus- ja toimintapaikoissa. Ohjaustilanne ja vuorovaikutus ovat tärkeitä riippumatta ohjaajan tai ohjattavan yksilöllisistä ominaispiirteistä. Jotta ohjaustilannetta ja siihen liittyviä lainalaisuuksia voi ymmärtää erityistä tukea tarvitsevan ohjattavan tarpeista lähtien, on ymmärrettävä ohjauksen yleistä etenemistä ja siihen kuuluvia osa-alueita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli laajentaa käsitystä erityistä tukea tarvitsevien ohjaamisesta ja lähemmin kehitysvammaisten ohjaamisesta. Tavoitteena oli myös saada näkökulmia ja hyviä käytäntöjä ohjauksen nykytilasta. Tässä ohjaamisella tarkoitettiin laajempaa näkökulmaa kuin kouluissa annettavaa opinto-ohjausta. Ohjaaminen nähtiin koko elämänkaaren aikana tapahtuvana jatkumona. Tutkittavat eivät toimi opinto-ohjaajina, mutta ohjaus kuuluu oleellisena osana heidän toimenkuvaansa. Lisäksi tutkimuksessa oli mukana kehitysvammaisten nuorten omaisia, jotka toivat kodin ja asumisen näkökulman tutkimukseen mukaan. Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelmänä fokusryhmäkeskustelua. Ryhmiä oli kaksi, joissa molemmissa oli kahdeksan keskustelijaa. Tutkimuksessa käytettiin analyysimenetelmänä teemoittelua ja sisällönanalyysia. Tulokset eivät ole yleistettäviä, koska keskusteluun osallistujat olivat yksittäisiä henkilöitä, eivätkä satunnaisotannalla valittuja tutkimushenkilöitä, ja toisaalta tutkimusjoukko oli varsin pieni. Tulokset kuvaavat tämän tutkimusjoukon näkemyksiä tutkittavaan asiaan. Tutkimustulokset osoittivat keskeisiksi kehitysvammaisten henkilöiden ohjaamisessa: henkisen tason huomioimisen, mallioppimisen, ajan merkityksen, konkreettiset välineet, palautteen, vertaisohjauksen, nivelvaiheen, kiinnostuksen kartoittamisen, realististen tavoitteiden asettamisen, sosiaalisten taitojen kehittymisen, itseohjautuvuuden, luottamuksen ja ohjaajan asemoitumisen. Kehitysvammaisten henkilöiden ohjaamisen nykytilaan tutkimus osoitti kuuluvaksi: koulutukseen ja työelämään ohjaamisen haasteet, erityisryhmä vai integrointi, toimintakeskus, tuettu työ vai vapaat markkinat, tiedonsiirto nivelvaiheissa ja yhteistyön merkitys. Yhteenvetona voidaan todeta, että erityistä tukea tarvitsevista ne, jotka ovat erityiskou-luissa ja muissa ”erityispaikoissa” saavat ohjausta ja tukea ja etenevät omalla sarallaan. Yhteiskunnallisesti ajateltuna erityistä tukea tarvitsevien ja erityisesti kehitysvammaisten mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen määrä on todella paljon pienempi kuin yleisopetukseen ja muutenkin ”yleiselle” puolelle hakeutuville.
dc.format.extent 85 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ohjaus
dc.subject.other erityistä tukea tarvitseva henkilö
dc.subject.other kehitysvammainen henkilö
dc.subject.other fokusryhmä
dc.title "Nää nuoret on valmiita tuonne maailmalle, mutta maailma ei oo valmis" : tutkimus kehitysvammaisten ohjaamisesta ja ohjauksen nykytilasta
dc.title.alternative Tutkimus kehitysvammaisten ohjaamisesta ja ohjauksen nykytilasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011112111707
dc.subject.ysa ohjaus
dc.subject.ysa opinto-ohjaus
dc.subject.ysa kehitysvammaiset
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa erityisopetus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2011-11-21T11:49:34Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record