Teknologia ja sukupuolikehyksessä tarkasteltu teknologinen toimijuus lasten kuvakirjoissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Poikolainen, Heidi
dc.date.accessioned 2011-11-16T09:35:56Z
dc.date.available 2011-11-16T09:35:56Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1188860
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011111611687 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36956
dc.description.abstract Tässä laadullisessa tutkimuksessa selvitettiin teknologian ja sukupuolikehyksessä tarkastellun teknologisen toimijuuden ilmenemistä lasten kuvakirjoissa. Koska kuvakirjoja käytetään varhaiskasvatuksessa usein pedagogisena työvälineenä, tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten aineistoon kuuluvat kirjat soveltuisivat käytettäväksi varhaisvuosien teknologiakasvatuksessa, erityisesti tyttöjen teknologisen toimijuuden tukemisen näkökulmasta. Tavoitteena oli myös selvittää, millä kriteereillä kuvakirjoja tulisi arvioida teknologiakasvatukseen soveltumisen kannalta. Tutkimuksen aineisto muodostui Jyväskylän kaupunginkirjaston vuoden 2007 sadasta lainatuimmasta kuvakirjasta. Aineiston rajauksen yhteydessä analysoin kirjoja teknologian näkökulmasta niin, että varsinaiseen tutkimusaineistoon päätyi lopulta 17 kuvakirjaa, joissa teknologia oli vähintään keskinkertaisessa roolissa. Tutkimuksessani analysoin näissä kirjoissa esiintynyttä teknologiaa ja tarkastelin teknologisen toimijuuden ilmenemisestä sukupuolen näkökulmasta. Menetelmänä käytin sisällönanalyysiä, joka pohjautui abduktiiviseen päättelyyn. Kuvakirjojen luonteesta johtuen kirjoissa esiintynyt teknologia voitiin jakaa realistiseen nykyajan teknologiaan, realistiseen historialliseen teknologiaan sekä fiktiiviseen teknologiaan. Teknologia ilmeni kirjoissa monipuolisesti teknologisena tietona, teknologisina innovaatio- ja toimintaprosesseina, teknologisina järjestelminä ja laitteina sekä teknologian vaikutuksina. Teknologisten toimijoiden tarkastelu sukupuolikehyksessä vahvisti aiemmissa tutkimuksissakin todettua poikien ylivaltaa kuvakirjoissa. Tyttöjen teknologisen toimijuuden tukemisen näkökulmasta tarkasteltuna tyttöjen kanssa samaa sukupuolta olevien samaistumiskohteiden määrä oli aineistossa vähäinen, eivätkä ne myöskään edustaneet erityisen hyvin positiivisia, aktiivisia ja vahvoja teknologisia toimijoita. Tutkimusaineisto tarjosi erilaisia varhaiskasvatukseen soveltuvia teknologisia sisältöjä. Teoriataustan, aineiston analyysin ja esitettyjen tulosten perusteella loin kysymyslistan kuvakirjojen arvioimiseen varhaisvuosien teknologiakasvatukseen soveltumisen näkökulmasta.
dc.format.extent 107 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other teknologia
dc.subject.other teknologinen toimijuus
dc.subject.other sukupuoli
dc.subject.other teknologiakasvatus
dc.subject.other varhaiskasvatus
dc.subject.other kuvakirja
dc.subject.other sisällönanalyysi
dc.title Teknologia ja sukupuolikehyksessä tarkasteltu teknologinen toimijuus lasten kuvakirjoissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011111611687
dc.subject.ysa teknologia
dc.subject.ysa toimijuus
dc.subject.ysa sukupuoli
dc.subject.ysa teknologiakasvatus
dc.subject.ysa varhaiskasvatus
dc.subject.ysa kuvakirjat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine varhaiskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Early Childhood Education en
dc.subject.method Sisällönanalyysi
dc.date.updated 2011-11-16T09:35:56Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record