Asioimistulkkien viestintähaasteet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pyökkimies, Irma-Liisa
dc.date.accessioned 2011-11-09T09:21:12Z
dc.date.available 2011-11-09T09:21:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1188347
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011110911650 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36922
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää monikulttuurisessa työympäristössä toimivien asioimistulkkien käsityksiä ja kokemuksia heidän tulkkaustilanteissa kohtaamistaan viestintähaasteista. Asioimistulkkaus on viranomaisen tai yksityisen tahon ja maahanmuuttaja-asiakkaan välisen asioimisdialogin tulkkausta. Tutkielmassa pyrittiin selvittämään millaista viestintäosaamista tulkeilta heidän käsityksensä mukaan edellytetään, millaisia viestinnän haasteita asioimistulkit tunnistavat tulkkaustilanteissa, ja miten tulkkaustilanteeseen osallistuvan viranomaisen ja toisaalta maahanmuuttaja-asiakkaan viestintäkäyttäytyminen tulkkien kokemuksen mukaan vaikuttaa tulkkaustilanteen vuorovaikutukseen. Tutkimuskohdetta lähestyttiin laadullisesti ja menetelmänä käytettiin haastattelua, jossa on piirteitä respondenttihaastattelusta ja teemahaastattelusta. Tutkimusta varten haastateltiin 11 Keski-Suomen tulkkikeskuksen asioimistulkkia keväällä 2011. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kielitaidon lisäksi motivaatio jatkuvaan kehittymiseen, tulkkien ammattieettisten sääntöjen tunteminen ja noudattaminen sekä kontekstiherkkyys ja kokemus aidoista tulkkaustilanteista ovat asioimistulkin viestintäosaamisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä. Merkittävimpinä haasteina viestintäosaamiselleen haastatellut tulkit kuvailivat kulttuurienvälisen viestinnän asettamia haasteita tulkkaustilanteissa, etätulkkaukseen liittyviä haasteita sekä tulkkeihin kohdistuvia odotuksia. Tulkit kuvasivat myös tulkkaustilanteiden ryhmäviestintää ja tulkin roolia suhteessa muihin tulkkaustilanteen osanottajiin sekä asioimistulkkaustilanteisiin osallistuvien kesken annettavan palautteen merkitystä heidän työnsä kannalta. Tutkielman lopuksi esitetään asioimistulkkien viestintäosaamista esittävä kuvio.
dc.format.extent 81 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Asioimistulkit
dc.subject.other asioimistulkkaus
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other viestinnän haasteet
dc.subject.other viestintäosaaminen
dc.title Asioimistulkkien viestintähaasteet
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011110911650
dc.subject.ysa tulkit
dc.subject.ysa tulkkaus
dc.subject.ysa asioimistulkkaus
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa viestintä
dc.subject.ysa haasteet
dc.subject.ysa osaaminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en
dc.date.updated 2011-11-09T09:21:12Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record