Taiteesta työhyvinvointia? : improvisaatio- ja vuorovaikutuskoulutukset työyhteisöissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tauriainen, Valpuri
dc.date.accessioned 2011-11-08T10:28:08Z
dc.date.available 2011-11-08T10:28:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1188273
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011110811641 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36912
dc.description.abstract Tutkielmani käsittelee työyhteisöille suunnattuja improvisaatio- ja vuorovaikutuskoulutuksia, niiden luonnetta ja merkitystä. Improvisaatioteatterin harrastaminen on hauskaa ja sen katsominen viihdyttävää, joten minua kiinnostaa selvittää miten improvisaation positiivisuudesta kumpuavaa asennetta saadaan tartutettua työyhteisöihin. Tarkastelen aihetta taiteen ja työhyvinvoinnin näkökulmista, joten tutkielmani sivuaa jossain määrin kulttuuripolitiikassa käytävää ajankohtaista hyvinvointikeskustelua taiteen ja kulttuurin vaikutuksista. Teatteritaiteen piiristä nousevan improvisaatiometodin soveltaminen työyhteisöjen koulutuksiin tekee siitä mielenkiintoisen tutkimuskohteen taidekasvatukselle. Tästä syystä tarkastelen tutkielmassani sitä, minkälaisia käsityksiä improvisaatio- ja vuorovaikutuskoulutusten ohjaajilla on työyhteisöille ohjaamiensa koulutusten merkityksestä ja vaikutuksesta. Haluan tutkielmallani selvittää 1) mikä on improvisaatio- ja vuorovaikutuskoulutusten tavoite, 2) miten koulutukset onnistuvat tavoitteessaan ja miten se liittyy työhyvinvoinnin osa-alueeseen, ryhmähenkeen. Tältä pohjalta toivon pystyväni tarkastelemaan, miten koulutukset asettuvat työelämän kenttään ja mitä ohjaajien näkemykset mahdollisesti kertovat taiteen asemasta ja luonteesta nykypäivänä. Tavoitteena on rohkaista työyhteisöjä taidelähtöisten menetelmien käyttöön ja kehittää menetelmien laatua ja vaikuttavuutta. Tutkielmani on laadullinen. Aineistonani toimivat kolmen suomalaisen improvisaatioteatterin ammattilaisen teemahaastattelut: haastattelin Simo Routarinnettä, Pia Koposta ja Tomi Välimaata. Teemahaastatteluaineistojen analyysi nosti esiin teeman 1) Koulutusprosessi ja koulutuksen markkinointi ja tutkimuskysymykseni kannalta kolme keskeistä teemaa: 2) Leikin ja naurun maailmassa työajalla, 3) Valta-asetelmien havaitseminen ja niissä joustaminen 4) Turvallisuuden tunne improvisoinnin edellytyksenä ja esteenä. Tutkielmastani välittyy palautetietoa koulutuksista kiinnostuneille. Vaikka innostus alasta kiinnostuneiden keskuudessa on suurta, tulee muistaa, että työnhyvinvointiin liittyvät seikat ovat monitasoisia ja rakenteellisen tason muutosprosessi varsin hidas. Taidelähtöiset menetelmät tarjoavat mahdollisuuden tutkia työyhteisöön ja työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita toisenlaisilla tavoilla. Työyhteisöä ja sen sosiaalisia suhteita on mahdollista käsitellä leikin ja naurun maailmoissa, turvallisessa ilmapiirissä. Hyvä alku taiteen ja työelämän välisestä yhteistyöstä on nähdäkseni havaittavissa, mutta se kaipaa lisää tutkimustyötä. Olen lähestynyt aihetta menetelmiä toteuttavien ammattilaisten näkökulmasta. Seuraavaksi olisi tärkeää koota yhteen työntekijöiden ja esimiesten näkökulmia, jotta taidelähtöisistä menetelmistä ja niiden käytöstä työyhteisöissä saatava tieto olisi mahdollisimman monipuolista.
dc.format.extent 72 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other improvisaatioteatteri
dc.subject.other työhyvinvointi
dc.title Taiteesta työhyvinvointia? : improvisaatio- ja vuorovaikutuskoulutukset työyhteisöissä
dc.title.alternative Improvisaatio- ja vuorovaikutuskoulutukset työyhteisöissä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011110811641
dc.subject.ysa improvisaatioteatteri
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa työyhteisöt
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine taidekasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Art Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2011-11-08T10:28:08Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record