Uussuomalaisen naistaiteilijan identiteetti

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ahtiainen, Heidi
dc.date.accessioned 2011-11-04T10:56:23Z
dc.date.available 2011-11-04T10:56:23Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1188038
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011110411628 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36899
dc.description.abstract Pro Gradu – tutkielmani aiheena on uussuomalaisen naistaiteilijan identiteetti. Uussuomalainen on ulkomaalaistaustainen Suomessa vakituisesti useita vuosia asunut henkilö, joka ei koe enää olevansa maahanmuuttaja. Tutkielman aineistoa varten haastattelin uussuomalaisia naistaiteilijoita. Tutkielmani keskeisin teema on taiteilijuus ja haastattelujen pohjalta selvitän mitä taiteilijuus tarkoittaa haastatelluille taiteilijoille. Tämän lisäksi tarkastelen mitä naiseus, äidinkieli sekä kulttuuritausta heille merkitsevät ja miten nämä tekijät vaikuttavat identiteettiin. Koska tutkimukseni on vahvasti laadullinen, aloitan luvut empirialla. Haastatteluista löytämiäni teemoja peilaan tämän jälkeen teoriaan, jonka pohjalta käyn empirian ja teorian vuoropuhelua. Tutkielman teoriaosuus muodostuu taiteilijan määritelmästä, taiteen merkityksestä ja taidemaailmoista eli ihmisten verkostoista, jotka tuottavat taideteoksia. Tämän lisäksi teoriaosuudessa käsittelen esimerkiksi kulttuurin ja etnisyyden eroja sekä sosiaalista identiteettiä (taiteilijakuvaa) että kulttuuri‐identiteettiä. Taiteilijuus, sukupuoli ja kulttuuritausta ovat identiteetin osatekijöitä. Haastateltujen identiteetit ovat vahvistuneet ja muuttuneet. Tähän on vaikuttanut esimerkiksi taiteen tekeminen, ikä sekä muutto omasta synnyinmaasta Suomeen. Tutkielmani keskeisimmät käsitteet ovatkin identiteetti ja taiteilijuus. Haastatellut kokevatkin, että kulttuuritaustaan eli omaan identiteettiin, voi aina tulla jotakin lisää, mutta oma tausta on voimaa antava tekijä, sen avulla henkilö tietää kuka on.
dc.format.extent 77 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other taiteilija
dc.subject.other taidemaailmat
dc.subject.other kulttuuritausta
dc.subject.other monikulttuurisuus
dc.subject.other identiteetti
dc.subject.other nainen
dc.subject.other integraatio
dc.title Uussuomalaisen naistaiteilijan identiteetti
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011110411628
dc.subject.ysa taiteilijat
dc.subject.ysa taide
dc.subject.ysa monikulttuurisuus
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa etninen identiteetti
dc.subject.ysa maahanmuuttajatausta
dc.subject.ysa naiset
dc.subject.ysa naiseus
dc.subject.ysa kulttuuri
dc.subject.ysa integraatio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine taidekasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Art Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2011-11-04T10:56:24Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record