Hoidon laatu ja hoitohenkilökunnan työhyvinvointi tehostetun palveluasumisen yksiköissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Monthan, Mervi
dc.date.accessioned 2011-10-26T09:17:11Z
dc.date.available 2011-10-26T09:17:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1186123
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36865
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011102611596 en
dc.description.abstract Tarkoitus ja kohde: Tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella hoidon laatua ja hoitohenkilökunnan työhyvinvointia tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Lisäksi tarkasteltiin hoidon laadun ja hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Tutkimusmenetelmät: Tutkimus toteutettiin kysely-/haastattelututkimuksena kolmessa eri tehostetun palveluasumisen yksikössä, joista yksiköt yksi ja kolme yhdistettiin analyysivaiheessa yhdeksi yksiköksi asiakastyytyväisyyskyselystä yksikössä yksi saatujen vähäisten haastattelujen takia. Hoitajille jaettiin työhyvinvointikysely ja asiakkaille tehtiin haastattelu käyttäen strukturoitua haastattelulomaketta. Kaikille asiakkaille tehtiin ennen haastattelua Mini-Mental State Examination (MMSE), kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin tarkoitettu testi. Katkaisupisterajana oli 15/30. Kyselylomakkeiden vastaukset analysoitiin SPSS PAWS 18.0 Statistics -tilasto-ohjelmalla. Aineiston kuvailemiseksi muuttujista tarkasteltiin frekvenssejä ja prosenttiosuuksia. Yksiköiden välisiä tilastollisia eroja tarkasteltiin Khii-neliö-testillä riskitasolla p<0,05. Hoidon laadun ja työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä selvitettiin tarkastelemalla tutkimukseen osallistuneiden yksiköiden välisiä eroja asiakastyytyväisyydessä ja työhyvinvoinnissa. Tulokset: Hoidon laatu oli kummassakin yksikössä melko hyvää tai hyvää. Hoitajia koettiin kiireen myötä olevan liian vähän. Asiakkaat olivat kuitenkin sitä mieltä, että hoitajat osaavat työnsä hyvin, kuuntelevat ja kohtelevat ystävällisesti. Myös hoitohenkilökunta itse oli tyytyväinen omaan työpanokseensa. Hoidon laatu ja työhyvinvointi olivat kuitenkin yksikössä kaksi hieman parempaa kuin yksikössä yksi. Johtopäätökset: Hoidon laadun ja työhyvinvoinnin välillä on yhteys, mutta tässä tutkimuksessa erot olivat pieniä, joten vahvoja johtopäätöksia asian suhteen ei voida tehdä.
dc.format.extent 56 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other hoidon laatu
dc.subject.other työhyvinvointi
dc.subject.other asiakastyytyväisyys
dc.subject.other palveluasuminen
dc.title Hoidon laatu ja hoitohenkilökunnan työhyvinvointi tehostetun palveluasumisen yksiköissä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011102611596
dc.subject.ysa hoito
dc.subject.ysa laatu
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa asiakastyytyväisyys
dc.subject.ysa asumispalvelut
dc.subject.ysa hoitohenkilöstö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine gerontologia ja kansanterveys fi
dc.contributor.oppiaine Gerontology and Public Health en
dc.date.updated 2011-10-26T09:17:11Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record