From interdepe[n]dence to agency : migrants as learners of English and Finnish in Finland

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hakkarainen, Tiina
dc.date.accessioned 2011-10-10T13:36:27Z
dc.date.available 2011-10-10T13:36:27Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1185125
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011101011524 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36787
dc.description.abstract Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut räjähdysmäisesti sitten 1990-luvun. Muutos väestörakenteessa vaikuttaa myös suomalaisten koulujen arkeen ja opettajien työhön, mutta tutkimusta maahanmuuttajista erityisesti kieliaineiden oppijina on vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää millainen maahanmuuttajan kielellinen ympäristö Suomessa on ja erityisesti sitä millainen vaikutus sillä on kielten oppimiseen. Tutkimus tarkastelee maahanmuuttajia toiminnan teorian valossa, ja vastauksia haettiin seuraaviin kysymyksiin: 1) miten maahanmuuttajaoppijat käsitteellistävät itsensä englannin ja suomen kielten oppijina, 2) minkälaisia välittyneisyyden keinoja he käyttävät englannin ja suomen kielten opiskelussa, 3) minkälainen suhde muodostuu formaalin ja informaalin oppimisen välille ja 4) miten maahanmuuttajaoppijat rakentavat omaa toiminnallisuuttaan englannin ja suomen kielten oppijina. Tutkimuksen aineistona oli 46 englannin ja 46 suomen kielen oppimiskuvaa ja yksi puolistrukturoitu haastattelu. Aineisto analysointiin sisällön analyysin periaatteiden keinoin. Tutkimukseen osallistujat olivat iältään 15-35-vuotiaita maahanmuuttajanuoria eri kieli- ja kulttuuritaustoista. Heidän saapumisikänsä Suomeen vaihteli huomattavasti, mutta yhteistä kaikille oli, että he eivät olleet syntyneet Suomessa. Tässä tutkimuksessa termi maahanmuuttaja viittaakin ainoastaan henkilöihin, jotka eivät ole syntyneet maassa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ensiksikin maahanmuuttajanuoret ovat monipuolisia kielenoppijia, jotka rakentavat identiteettiä jatkuvassa dialogissa ympäristön kanssa. Toiseksi he käyttivät hyväkseen monia välittyneisyyden keinoja: erityisesti muilla ihmisillä oli tärkeä rooli oppimisprosessissa, mutta myös media (sis. kirjat) vaikutti oppimiseen. Kolmanneksi niin formaalit kuin informaalit oppimisen keinot muodostivat pohjan maahanmuuttajanuorten englannin ja suomen kielen omaksumiselle. He etsivät aktiivisesti mahdollisuuksia käyttää kieliä koulun ulkopuolella. Lisäksi neljännes vastaajista osoitti merkkejä toiminnallisuus-ajattelusta, mikä oli odotettua vähemmän, sillä muut tulokset osoittivat heidän elämässään olevan paljolti sosiaalista ja kulttuurillista pääomaa, jossa toiminnallisuus voisi kasvaa. Tuloksen ajateltiin heijastavan enemminkin valittua tutkimusmetodia kuin vastaajien toiminnallisuusajatellun puutetta. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset antavat toisen ja vieraiden kielten opettajille sekä tutkijoille kuvan siitä, millainen maahanmuuttajan kielellinen todellisuus Suomessa on ja miten tätä voidaan hyödyntää kielten opetuksessa.
dc.format.extent 179 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sociocultural framework
dc.subject.other activity theory
dc.subject.other migrants
dc.subject.other immigrants
dc.subject.other content analysis
dc.subject.other learning portraits
dc.subject.other foreign language learning
dc.subject.other second language learning
dc.title From interdepe[n]dence to agency : migrants as learners of English and Finnish in Finland
dc.title.alternative From interdependence to agency
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011101011524
dc.subject.ysa maahanmuuttajat
dc.subject.ysa toinen kieli
dc.subject.ysa sosiokulttuuriset tekijät
dc.subject.ysa kielen oppiminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.date.updated 2011-10-10T13:36:27Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record