Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon mittauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hämäläinen-Myllymäki, Kati
dc.date.accessioned 2011-10-05T07:38:19Z
dc.date.available 2011-10-05T07:38:19Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1184756
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011100511499 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36757
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää soveltuuko kuuden minuutin kävelytesti mittaamaan työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysistä kuntoa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kuntoutujien mielikuvia kuuden minuutin kävelytestistä fyysisen kunnon mittarina ja liikuntamuutosten tukijana. Tutkimus toteutettiin vuonna 2009 kuudella Suomen Diabetesliiton järjestämällä työikäisten, tyypin 2 diabeetikoiden kuntoutuskurssilla. Yhteensä tutkimukseen osallistui 78 koehenkilöä, joista oli 42 naista ja 36 miestä. Tutkimusaineisto muodostui työikäisten, tyypin 2 diabeetikoiden kuuden minuutin kävelytesteistä sekä demografisista mittauksista ensimmäisellä ja toisella kuntoutusjaksolla. Mittauksiin liittyi kyselylomake kuntoutujien mielikuvista kuuden minuutin kävelytestistä loppumittauksen jälkeen, joita palautui 74 kappaletta. Kuuden minuutin kävelytestit ja kyselylomakkeet analysoitiin ristiintaulukoimalla, t-testillä sekä testaamalla tilastollinen merkitsevyys 2 -testillä. MANOVA:lla testattiin iän, sukupuolen ja kävelymatkojen keskiarvoerojen välistä merkittävyyttä. Varianssien yhtäsuuruutta testattiin Levenen testillä. Kyselylomakkeen kaksi avointa kysymystä analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Kuntoutujien(n=67) kävelymatka erosi alkumittauksen 525,2 m:stä (SD±81,6) loppumittauksen 570,6 m:iin (SD±101,5), erotus 45,1 m (SD±78,3) oli tilastollisesti merkitsevä (p<,05). Iällä ja painolla ei ollut yhteyttä toteutuneeseen kävelymatkaan, mutta loppumittauksessa miehet paransivat kävelymatkaa naisia enemmän. Kävelymatkan tavoitearvo piteni, paino, painoindeksi ja vyötärön ympärykset pienenivät alkumittauksesta loppumittaukseen ja muutokset olivat tilastollisesti merkitseviä. Mielikuvat kuuden minuutin kävelytestistä eivät eronneet sukupuolittain. Kuntoutujat kokivat kuuden minuutin kävelytestin mielekkääksi ja helpoksi tavaksi testata omaa fyysistä kuntoa sekä seurata sen kehittymistä ja suunnitella omaa liikuntaohjelmaansa. Jatkossa haasteena on tavoittaa useampi työikäinen tyypin 2 diabeetikko, jotta kuuden minuutin kävelytestistä muodostuisi luotettava ja tunnettu mittari tämän potilasryhmän fyysisen kunnon mittaukseen ja liikuntaneuvonnan työkaluksi.
dc.format.extent 49 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kuuden minuutin kävelytesti
dc.subject.other tyypin 2diabetes
dc.subject.other liikuntaneuvonta
dc.subject.other fyysinen kunto
dc.title Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon mittauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011100511499
dc.subject.ysa kävelytesti
dc.subject.ysa diabetes
dc.subject.ysa aikuistyypin diabetes
dc.subject.ysa liikuntaneuvonta
dc.subject.ysa fyysinen kunto
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en
dc.date.updated 2011-10-05T07:38:19Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record