Verkkosisällönhallintajärjestelmän käyttö palveluna : pk-yrityksen näkökulma

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Husu, Päivi
dc.date.accessioned 2011-10-04T06:35:48Z
dc.date.available 2011-10-04T06:35:48Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1184646
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011100411489 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36753
dc.description.abstract Tutkielman aiheena on verkkosisällönhallintajärjestelmän käyttö palveluna, ja aihetta tarkastellaan PK-yrityksen näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, miten palveluna tarjottavat ohjelmistot soveltuvat PK-yrityksen verkkosisällönhallintaan. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tutkimus. Teoriaosuudessa tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta ja lähdekirjallisuus koostui pääasiallisesti tietojärjestelmätieteen alueen lehdistä sekä konferenssijulkaisuista. Lähdekirjallisuuden pohjalta käsiteltiin organisaation verkkosisällönhallintaa, palveluna tarjottavia ohjelmistoja sekä PK-yrityksen erityispiirteitä yleisesti ja ohjelmistohankintojen sekä verkkosisällönhallinnan kannalta. Empiirinen osuus koostui palveluna tarjottavien verkkosisällönhallintajärjestelmien analysoinnista ja haastattelututkimuksesta. Analysoinnin aineiston hankinnassa hyödynnettiin valmiita aineistoja ja dokumentteja eli tietoja kerättiin palveluntarjoajien verkkosivustoilta. Haastattelut olivat tyypiltään osittain teemahaastatteluja ja osittain puolistrukturoituja haastatteluja. Tutkimusta varten haastateltiin muun muassa palveluna tarjottavaa verkkosisällönhallintajärjestelmää käyttävien PK-yritysten edustajia ja kerättiin heidän kokemuksiaan. Johtopäätöksenä todettiin, että palveluna tarjottavat ohjelmistot soveltuvat PK-yritysten verkkosisällönhallintaan, sillä palveluna tarjottavien ohjelmistojen hyödyt soveltuvat pääosin PK-yritysten verkkosisällönhallintaan joistakin riskeistä huolimatta. Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, sillä tutkimus sujui pääosin suunnitelmien mukaan, tutkimuskysymyksiin saatiin vastaus ja aihetta käsiteltiin melko monipuolisesti. Tutkimustulosten yleistämistä rajoittavat kuitenkin muun muassa kirjallisuuskatsauksen lähteiden rajallinen lukumäärä sekä haastateltavien pieni joukko. Ehdotettuja jatkotutkimusaiheita ovat esimerkiksi haastattelututkimusosuuden laajentaminen sekä sosiaalisen median vaikutusten selvittäminen verkkosisällönhallinnassa.
dc.format.extent 98 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other verkkosisällönhallinta
dc.subject.other palveluna tarjottava ohjelmisto
dc.subject.other pienet ja keskisuuret yritykset
dc.title Verkkosisällönhallintajärjestelmän käyttö palveluna : pk-yrityksen näkökulma
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011100411489
dc.subject.ysa pienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysa sisällönhallinta
dc.subject.ysa palvelut
dc.subject.ysa ohjelmistot
dc.subject.ysa WWW-sivut
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2011-10-04T06:35:49Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record