Hormonikorvaushoidon ja fyysisen aktiivisuuden yhteys kehon koostumukseen postmenopausaalisilla naisilla : 10 vuoden seurantatutkimus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Korhonen, Suoma
dc.date.accessioned 2011-10-01T11:35:52Z
dc.date.available 2011-10-01T11:35:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1184513
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36743
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011100111481 en
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, onko estrogeenia sisältävällä hormonikorvaushoidolla (HRT) ja fyysisellä aktiivisuudella (PA) yhteyttä ja yhteisvaikutusta kehon koostumukseen vaihdevuosi-ikäisillä naisilla. Selvityksen kohteena olivat myös HRT- ja liikuntaintervention vaikutusten säilyminen kehon koostumuksessa sekä fyysisessä aktiivisuudessa tapahtuvat muutokset 10 vuoden seurannan aikana. Tutkielman aineiston muodostivat 50-57 –vuotiaat vaihdevuosi-ikäiset naiset (n=47), jotka osallistuivat vuosina 1996-1997 Jyväskylän yliopistossa toteutettuun satunnaistettuun lume-kontrolloituun tutkimukseen. HRT:n ja PA:n yhteisvaikutuksen selvittämistä varten tutkittavat jaettiin neljään ryhmään: HRT ja fyysisesti aktiivinen (HRT+aktiivi), HRT ja fyysisesti inaktiivinen (HRT+inaktiivi), ei HRT ja fyysisesti aktiivinen (NO HRT+aktiivi), ei HRT ja fyysisesti inaktiivinen (NO HRT+inaktiivi). Interventiovaikutusten selvittämiseen käytettiin alkuperäisen interventiotutkimuksen ryhmäjakoa: liikuntaharjoittelu - (EX), hormonikorvaushoito - (HRT), liikuntaharjoittelu + hormonikorvaushoito - (EX+HRT) ja kontrolliryhmä (CO). PA:n taso selvitettiin itsearviointiin perustuvalla mittarilla. Kehon koostumusta arvioitiin bioimpedanssilla mitatun rasvattoman kehon massan (FFM) ja rasvan massan (FM), sekä painoindeksin (BMI) avulla. HRT:n ja PA:n yhteisvaikutusten sekä interventiovaikutusten selvittämiseen käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysiä, toistomittausten varianssianalyysiä ja kahden riippuvan otoksen t-testiä. PA:n muutoksia tarkasteltiin siirtymätaulukoin. Tulosten mukaan HRT:n ja PA:n yhteisvaikutusta kehon koostumukseen ei ilmennyt. Seurannan aikana FM (+ 6.2 %, p=.012) ja BMI (+ 5.8 %, p=.023) suurenivat kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi NO HRT + inaktiivi –ryhmässä. Interventiovaikutuksia kehon koostumuksessa ei ollut havaittavissa 10 vuoden kuluttua tutkimuksen alkamisesta. PA lisääntyi seurannan aikana, mutta vain niillä naisilla, jotka olivat osallistuneet vuoden kestäneeseen liikuntainterventioon alkuperäisessä tutkimuksessa (p=.021). Yhtäaikainen HRT ja PA ei tuonut lisähyötyä postmenopausaalisten naisten kehon koostumukseen ja kehon koostumuksen muutokset olivat kokonaisuudessaan vähäisiä. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä, että niiden naisten, jotka eivät ole saaneet HRT:a eivätkä ole olleet fyysisesti aktiivisia seurannan aikana BMI - ja FM-arvot näyttäisivät suurenevan iän mukana selvemmin kuin hormonikorvaushoitoa saaneilla ja/tai fyysisesti aktiivisilla naisilla. Lisäksi liikuntatutkimukseen osallistuminen saattaa vaikuttaa pysyvämmin liikuntakäyttäytymiseen.
dc.format.extent 52 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kehon koostumus
dc.title Hormonikorvaushoidon ja fyysisen aktiivisuuden yhteys kehon koostumukseen postmenopausaalisilla naisilla : 10 vuoden seurantatutkimus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011100111481
dc.subject.ysa vaihdevuodet
dc.subject.ysa hormonihoito
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine gerontologia ja kansanterveys fi
dc.contributor.oppiaine Gerontology and Public Health en
dc.date.updated 2011-10-01T11:35:53Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record