"Suru on kuin suljettu huone" : 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Aaltonen, Johanna
dc.date.accessioned 2011-09-26T09:44:36Z
dc.date.available 2011-09-26T09:44:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1184193
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011092611448 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36720
dc.description.abstract Enemmistö nuorista voi hyvin, mutta joillekin ongelmat kasautuvat. Erityisesti mielenterveyteen tulisi kiinnittää huomiota, sillä lapsuuden ja nuoruuden vaikeat tapahtumat voivat vaikuttaa aikuisiän psyykkiseen hyvinvointiin. Tunnetaidot sisältävät osaamista, joilla mielenterveyttä ja hyvinvointia voidaan parantaa. Ne auttavat myös vaikeiden tunteiden ja elämäntapahtumien käsittelyssä. Suomen Mielenterveysseura toteutti vuosina 2006 – 2009 Osaan ja kehityn -hankkeen, jonka tavoitteena oli lasten ja nuorten mielenterveysosaamisen kehittäminen. Hankkeessa tuotettiin mielen hyvinvoinnin opetuskokonaisuus 7 – 9-luokkien terveystiedon opetukseen. Tässä tutkimuksessa keskityttiin surun opetukseen sekä nuorten surukäsityksiin. Surua käsitelleiden oppituntien jälkeen hankkeessa mukana olleista kouluista kahden yhdeksännen luokan oppilaat kirjoittivat yhteensä 37 ainekirjoitusta suru-teemaan liittyen. Kirjoitukset analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä. Aineiston analyysi osoitti, että nuoret lähestyivät surua ulko- tai omakohtaisena surukokemuksena. Yleisimpiä surunaiheita olivat vanhempien avioero, läheisen kuolema, vakava sairastuminen tai oman seurustelusuhteen päättyminen. Surua kuvattiin psyykkiseksi mielipahaksi, joka tunteena on universaali, mutta kokemuksena subjektiivinen ja yksilöllinen. Suru eteni yleensä kaarimaisesti, ei niinkään vaihemallien mukaan. Suruun liittyvä alkushokki kuitenkin mainittiin. Osalle suru jäi osaksi elämää, osa koki surulla olevan selkeä päätepiste. Surusta selviytymiseen nuoret mainitsivat useita keinoja, kuten surukokemuksesta puhuminen, surun ilmaiseminen ja pahan olon purkaminen. Itku koettiin surun ilmentäjänä ja surua helpottavana käsittelykeinona. Tärkeämmiksi tukijoiksi koettiin vanhemmat tai läheiset ystävät. Myös ammattiapuun suhtauduttiin melko myönteisesti. Tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää koulun terveystiedon opetuksessa, sekä kouluterveydenhuoltoa suunniteltaessa. Huomiota tulisi kiinnittää myös surevan nuoren kohtaamiseen koulumaailmassa. Nuoret kokivat, ettei koulussa ollut tilaa surulle, eikä surevan tarpeita osattu huomioida. Yhteydet tärkeisiin avun tarjoajiin, kuten koulupsykologiin koettiin olemattomiksi. Yhteyksiä tulisi vahvistaa, jotta apua tarvitseva oppilas ei jäisi yksin surun kanssa.
dc.format.extent 121 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other mielenterveys
dc.subject.other suru
dc.subject.other nuoruus
dc.subject.other tunneäly
dc.subject.other tunteiden lukutaito
dc.title "Suru on kuin suljettu huone" : 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta
dc.title.alternative 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011092611448
dc.subject.ysa mielenterveys
dc.subject.ysa suru
dc.subject.ysa nuoruus
dc.subject.ysa tunneäly
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa tunnetaidot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en
dc.date.updated 2011-09-26T09:44:36Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record