Hyvä ja turvallinen koulu : kouluviihtyvyys ja koulun turvallisuus oppilaiden käsityksissä ja kokemuksissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ylinen, Irene
dc.date.accessioned 2011-09-22T13:52:04Z
dc.date.available 2011-09-22T13:52:04Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1184134
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011092211432 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36712
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alakoululaisten käsityksiä ja kokemuksia kouluviihtyvyydestä ja koulun turvallisuudesta. Kouluviihtyvyyteen liittyviä asioita selvitettiin kysymällä lapsilta myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia koulussa. Hyvin keskeinen kouluviihtyvyyteen vaikuttava tekijä on turvallisuus koulussa, jota tarkasteltiin selvittämällä, milloin koulussa on alakoululaisten mukaan hyvä olla ja mitkä asiat pelottavat koulussa. Tarkastelun kohteena oli myös se, miten viime vuosina hyvin paljon mediassa esillä olleet koulusurmat ovat vaikuttaneet lasten ajatuksiin ja kokemuksiin koulun turvallisuudesta. Aihe valittiin sen ajankohtaisuuden vuoksi. Lasten omakohtaisia käsityksiä koulun turvallisuudesta on myös tutkittu aikaisemmin vain vähän laadullisin menetelmin. Lasten omiin käsityksiin ja kokemuksiin tutustuminen on tärkeää myös siksi, että voimme kasvattajina luoda lapsille mahdollisimman hyvän kasvu- ja oppimisympäristön, jossa he saavat kokea olevansa arvokkaita ja tärkeitä. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Aineisto kerättiin maaliskuussa 2009 ja 2010 teemahaastatteluilla. Haastatteluaineistoa käsiteltiin teemoittain ja teemojen kautta lasten käsityksistä ja kokemuksista etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin. Haastatteluihin osallistui yhteensä 12 oppilasta ensimmäiseltä, kolmannelta ja kuudennelta luokalta. Kultakin luokalta haastateltiin neljää oppilasta, joista kaksi oli tyttöjä ja kaksi poikia. Tämän tutkimuksen tuloksia verrattiin aikaisempaan tutkimukseen. Tutkimuksen mukaan lapset kokevat koulun pääosin turvalliseksi. Kouluviihtyvyyteen vaikuttavat erityisesti koulutoverit sekä koulussa pärjääminen ja onnistuminen. Turvallisten ja välittävien aikuisten merkitys koulussa on keskeinen oppilaiden turvallisuuden luoja. Turvattomuutta ja pelkoa koulussa aiheuttaa selkeästi eniten koulukiusaaminen. Lapset olivat kuitenkin sitä mieltä, että koulukiusaamiseen puututaan heidän koulussaan. Viime aikoina esillä olleet traagiset kouluun liittyvät uutiset olivat koskettaneet lasten elämää ja he olivat pohtineet asiaa. Tutkimuksen tulokset tukevat aihetta koskevia aiempia tutkimustuloksia.
dc.format.extent 122 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kouluhyvinvointi
dc.subject.other kouluviihtyvyys
dc.subject.other turvallisuus
dc.subject.other turvattomuus
dc.title Hyvä ja turvallinen koulu : kouluviihtyvyys ja koulun turvallisuus oppilaiden käsityksissä ja kokemuksissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011092211432
dc.subject.ysa koululaiset
dc.subject.ysa koulu
dc.subject.ysa hyvinvointi
dc.subject.ysa kouluviihtyvyys
dc.subject.ysa turvallisuus
dc.subject.ysa turvattomuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2011-09-22T13:52:04Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record