Lapsen sosiaalinen asema koululuokassa : pysyvyys sekä yhteydet ongelmakäyttäytymiseen ja prososiaalisuuteen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Herrala, Iina
dc.date.accessioned 2011-09-16T10:41:23Z
dc.date.available 2011-09-16T10:41:23Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1183485
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011091611416 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36700
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin lasten sosiaalisen aseman pysyvyyttä ja siirtymiä toisen ja kolmannen kouluvuoden aikana sekä sen yhteyttä ongelmakäyttäytymiseen ja prososiaalisuuteen. Erityisesti oltiin kiinnostuneita siitä, ennustaako toisen luokan sosiaalinen asema käyttäytymistä kolmannella luokalla tai päinvastoin toisen luokan käyttäytyminen sosiaalista asemaa kolmannella luokalla. Tutkimus on osa viisivuotista Alkuportaat-pitkittäistutkimusta. Tutkittavina oli yhteensä 332 yksilöseurannassa ollutta lasta, joista puolet oli tyttöjä ja puolet poikia. Tutkimusaineisto kerättiin vuosina 2009 ja 2010 oppilaiden ollessa toisella ja kolmannella luokalla. Sosiaalisesta asemasta saatiin tietoa sosiometrisella kaverimainintamenetelmällä, jonka perusteella lapset jaettiin suosittujen, torjuttujen, huomiotta jätettyjen, ristiriitaisten ja keskimääräisten statusryhmiin. Ongelmakäyttäytymistä ja prososiaalisuutta mitattiin opettajien täyttämillä kyselylomakkeilla. Tulokset osoittivat, että sosiaalinen asema on melko pysyvä suosituilla ja torjutuilla lapsilla, kun taas muissa ryhmissä tapahtuu enemmän siirtymiä statusryhmästä toiseen. Sosiaalisen aseman ja käyttäytymisen väliltä löytyi yhteyksiä. Kolmannella luokalla suositut lapset olivat prososiaalisempia kuin ristiriitaiset. Torjutuilla ja ristiriitaisilla lapsilla ilmeni enemmän sekä sisäänpäin että ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä kuin muilla statusryhmillä. Torjuttu tai huomiotta jätetty asema toisella luokalla ennusti ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä kolmannella luokalla. Ulospäin suuntautuva ongelmakäyttäytyminen toisella luokalla vastaavasti ennusti torjuttua asemaa kolmannella luokalla. Tulosten perusteella voidaan todeta, että lapsen sosiaalinen asema koululuokassa on yhteydessä hänen käyttäytymiseensä. Erityisesti torjuttu asema on ongelmallinen, sillä se on melko pysyvä ja siihen liittyy eniten sekä sisäänpäin että ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä. Tutkimus osoitti myös, että sosiaalisen aseman ja ongelmakäyttäytymisen yhteydessä ilmenee pysyvyyttä: torjuttu asema ennustaa ulospäin suuntautuvaa ongelmakäyttäytymistä ja päinvastoin.
dc.format.extent 33 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other vertaissuhteet
dc.title Lapsen sosiaalinen asema koululuokassa : pysyvyys sekä yhteydet ongelmakäyttäytymiseen ja prososiaalisuuteen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011091611416
dc.subject.ysa lapsuus
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa sosiaaliset suhteet
dc.subject.ysa sosiaalinen asema
dc.subject.ysa prososiaalisuus
dc.subject.ysa vertaisryhmät
dc.subject.ysa käyttäytymishäiriöt
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.subject.method Pitkittäistutkimus
dc.date.updated 2011-09-16T10:41:24Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record