Idealismia vai reaalipolitiikkaa? : Indonesiassa toimineiden suomalaisdiplomaattien näkemykset kansainvälisistä suhteista 1950-luvun lopusta 1980-luvun alkuun

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nissinen, Jukka
dc.date.accessioned 2011-09-16T10:28:23Z
dc.date.available 2011-09-16T10:28:23Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1183480
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011091611415 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36699
dc.description.abstract Työssäni tutkin Indonesiassa toimineiden suomalaisdiplomaattien poliittista raportointia Indonesian ulkopolitiikkaan ja ulkopoliittiseen ympäristöön liittyen. Tutkimusta varten on käyty läpi suomalaisdiplomaattien tuottama poliittinen raportointi ensimmäisestä Indonesiaan sivuakkreditoidusta lähettiläästä vuodesta 1958 alkaen lähdeaineiston hakuhetkellä ulkoministeriön arkiston salassapitomääräysten mukaiseen viimeiseen julkiseen vuoteen 1985 saakka. Poliittisen raportoinnin voi katsoa olleen edustustopäällikköjen eli suurlähettiläiden tärkein tehtävä. Heidän tehtävänään oli raportoida kohdemaansa sisäpoliittisista tapahtumista, mutta samalla myös sen ulkopolitiikasta sekä ulkopoliittisesta ympäristöstä. Vaikka Indonesia ei vielä tutkimuksen käsittelemällä ajanjaksolla ollut Suomelle kovinkaan läheinen kumppani maiden välisissä suhteissa, tarjosi Jakartassa sijaitseva edustusto mielenkiintoisen työympäristön kylmän sodan taustaa vasten: Kaakkois-Aasiassa tapahtui poliittisesti paljon kylmän sodan aikana ja se muodostui kahden suurvallan, Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen, vaikutusvaltakamppailun näyttämöksi. Tutkimuksen kohteeksi valikoitui neljän diplomaatin kirjoittamat poliittiset raportit, koska ne olivat analyyseiltään syvällisiä ja muuhun lähdeaineistoon verrattuna laajamittaisia. Raportoinnin analysoimisessa on kaksi tavoitetta: sen tarkkuutta pyritään arvioimaan kontekstoimalla analyysit historiallisesti myöhemmän historiantutkimuksen valossa; sen lisäksi raportoinnin ikään kuin luonnetta selvitetään kahdesta kansainvälisten suhteiden tutkimuksen kantasuuntauksesta – realistisesta ja idealistisesta suuntauksesta – luodun ideaalityypin avulla. Metodologisesti ja aihepiiriltään työ on näin ollen ehkä lähimpänä mikrohistorian kenttää, ja samalla se myös hyödyntää kansainvälisten suhteiden yhteiskuntatieteellistä lähestymistapaa. Mikrohistoriallista työ on nimenomaan siksi, että tutkimuksen kohteena ovat neljä ns. tavallista virkamiestä, toisaalta kuitenkin laajemmassa mittakaavassa katsottuna työ on myös Suomen ulkoasiainhallinnon toiminnan historiallista tutkimusta. Tutkimuksessa analysoitujen diplomaattien voidaan katsoa onnistuneen tuottamaan tarkkoja analyysejä Indonesian ulkopolitiikasta sekä sen ulkopoliittisen ympäristön tapahtumista. Lähettiläät onnistuivat arvioimaan tapahtumia myös laajemmassa kontekstissa kylmän sodan taustaa vasten ja tuomaan esille yksittäisten tapahtumien implikaatiota kylmän sodan suurvaltapolitiikalle. Lähettiläiden näkemyksistä löytyi sekä reaalipoliittisia, mutta myös idealistisia sävyjä omaavia tulkintoja kansainvälisistä suhteista. Koko lähdeaineistoa laajasti arvioiden on kuitenkin todettava, että tutkitut lähettiläät olivat raportointinsa laadun osalta edustavinta ryhmää lähettiläistä, sillä varsin usein lähettiläät tyytyivät vain tuomaan julki hankittuja tietoja analysoimatta niitä syvällisemmin. Tämä havainto herättääkin kysymyksiä mahdollisen jatkotutkimuksen aiheeksi; voitaisiin esimerkiksi tarkastella muiden valtioiden diplomaattien poliittisia raportteja ja arvioida sitä, millainen koulutus on mahdollisesti tarkoituksenmukaisin poliittisen analyysin laadun kannalta.
dc.format.extent 97 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Diplomatia
dc.subject.other Suomen ulkoasiainhallinto
dc.subject.other mikrohistoria
dc.subject.other kansainväliset suhteet
dc.subject.other Indonesia
dc.subject.other kylmä sota
dc.subject.other poliittinen raportointi.
dc.title Idealismia vai reaalipolitiikkaa? : Indonesiassa toimineiden suomalaisdiplomaattien näkemykset kansainvälisistä suhteista 1950-luvun lopusta 1980-luvun alkuun
dc.title.alternative Indonesiassa toimineiden suomalaisdiplomaattien näkemykset kansainvälisistä suhteista 1950-luvun lopusta 1980-luvun alkuun
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011091611415
dc.subject.ysa 1950-luku
dc.subject.ysa 1960-luku
dc.subject.ysa 1970-luku
dc.subject.ysa 1980-luku
dc.subject.ysa diplomatia
dc.subject.ysa diplomaatit
dc.subject.ysa mikrohistoria
dc.subject.ysa kansainväliset suhteet
dc.subject.ysa kylmä sota
dc.subject.ysa raportointi
dc.subject.ysa politiikka
dc.subject.ysa Indonesia
dc.subject.ysa Aasia
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yleinen historia fi
dc.contributor.oppiaine General History en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2011-09-16T10:28:23Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record